ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL11°C
Az Bulutlu
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 08 Nisan 2013 Pazartesi 12:19

Tarımsal desteklemeler Resmi Gazete'de


Tarımsal destekler kapsamında biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtü altında toplam 430 lira, açık alanda ise toplam 60 lira destekleme ödemesi yapılacak.
     Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ''2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'', 1 Ocak 2013'ten geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
     Karara göre, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürülerinde büyükbaş için 470 lira, küçükbaşta 75 lira, arıda kovan başına 40 lira, Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı kapsamında elit sürülerde anaç başına 35 lira, yavru başına 50 lira, Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı taban sürüde anaç başına 35, yavru başına 20 lira, Halk Elinde Manda Islahında ise manda başına 650 lira, damızlığa ayrılan her manda yavrusu için de 100 lira destek ödemesi yapılacak.
     Çiğ sütün değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığın 2013 ve 2014 yılı için belirleyeceği dönemlerle uygulama ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgililere ödeme yapılacak.
     Türkvet kayıt sistemine kayıtlı, besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil), ilgili düzenleme hükümlerine göre faaliyet gösteren kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, yerli besilik erkek sığır başına 300 lira, ithal besilik erkek sığır başına 100 liralık destek verilecek. Ödeme birim miktarları 600 başa kadar tam, 601 baş ve üzeri için ise yüzde 50'sine karşılık gelen tutar üzerinden belirlenecek.
    
     -Sertifikalı çilek fidesinde dekara 300 lira-
    
     Karara göre, yurt içi sertifikalı tohum ile sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanımı ve yurt içi sertifikalı tohumluk üretimleri desteklenecek.
     2013 yılı ekim/dikimleri için dekar başına destekleme ödemesi yapılacak tohumlar şunlar:
    
     Yurt içi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği Birim destek (TL/dekar)
     Buğday 7,5
     Arpa, tritikale, yulaf, çavdar 6
     Çeltik, yer fıstığı, yonca 8
     Nohut, kuru fasulye, mercimek 10
     Susam, kanola, aspir 4
     Patates 40
     Soya 20
     Korunga, fiğ 5
     Yurt içi sertifikalı fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteği Standart
     (TL/dekar) Sertifikalı (TL/dekar)
     Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi 150 350
     Yarı bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi 150 300
     Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi 100 230
     Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi 50 100
     Narenciye bahçelerinde aşılama ile çeşit değiştirme - 250
     Virüsten ari fidanlara ilave olarak 50 100
     Sertifikalı çilek fidesi desteği - 300
     Yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği Birim destek (TL/kg)
     Buğday 0,1
     Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates 0,08
     Çeltik 0,25
     Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fiğ 0,5
     Soya 0,35
     Kanola 1,2
     Susam 0,6
     Yonca 1,5
     Yer Fıstığı 0,8
    
    
     -Organik ve iyi tarım-
    
     Karara göre, Çiftlik Muhasebe Veri Ağının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla İstanbul, Samsun, Malatya, Adana, Konya, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Nevşehir, Tekirdağ, Giresun, İzmir'de, örnek olarak seçilen ve Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı tarımsal işletme sahiplerine işletme başına 2013 yılında 375 lira katılım desteği ödemesi yapılacak.
     En az bir yıl Organik Tarım Bilgi Sistemi'ne kayıtlı olarak organik tarım yapan çiftçilere dekar başına meyve-sebze için 50 lira, tarla bitkileri için 10 lira, anaç sığır, manda başına 150 lira, buzağı başına 50 lira, anaç koyun, keçi başına 10 lira, arılı kovan başına 5 lira, kilogramına alabalıkta 0,35 lira, çipura-levrekte 0,45 lira verilecek.
     İyi tarım uygulamalarında ise çiftçilere, dekar başına meyve-sebzede 25 lira, örtü altında 100 lira ödenecek.
     Danışmanlık sistemine dahil olup kriterleri taşıyan her tarımsal işletme için destekleme ödemesi kapsamına alınan her tarımsal işletme için yıllık 600 lira ödenecek.
     Türkiye'de bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtü altında biyoteknik mücadele için 100 lira, biyolojik mücadele için 330 lira olmak üzere 430 lira, açık alanda ise biyoteknik ve biyolojik mücadele için 30'ar lira olmak üzere 60 lira destek ödemesi yapılacak.
    
     -Patates için dekar başına 110 lira-
    
     Bakanlar Kurulu kararıyla patates siğili için oluşturulan güvenlik kuşağındaki alanlarda, karantina önlemi olarak alternatif ürün yetiştirilmesi veya nadasa bırakılması durumunda, ÇKS'ye dahil çiftçilere dekar başına 110 lira destek verilecek. Destekleme ödemesi aynı parsele 3 yılda bir defa ödenecek, 3 yılı kapsayacak ödeme bu yıl yapılacak.
     Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla uygun görülen Ar-Ge projelerine 2013-2016 cari yılları içinde destek ödemesi verilecek.
    
     -Hizmet komisyonları-
    
     Yetiştiricilere örgütleri üzerinden yapılacak destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan, hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinden, aldıkları desteğin yüzde 0,1'i oranında merkez birliklerine, yüzde 0,1'i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, ''Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme'' adı altında toplam yüzde 0,2 oranında kesinti yapılacak.
     Kararın yaş çay prim ödemesiyle ilgili üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının yüzde 0,1'i oranında hizmet komisyonu ÇAYKUR'a, üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının yüzde 0,1'i oranında hizmet komisyonu TKK'ya ayrıca ödenecek.
     Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanacak. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili Ziraat Bankası'na hizmetlerinden dolayı, ödenen destekleme tutarının yüzde 0,2'si komisyon verilecek.
     Bu karar kapsamındaki desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamayacak. Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faiziyle geri alınacak.
     Bu ödemelerden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.
 

KAYNAK:
AA
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER