ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL11°C
Az Bulutlu
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 01 Eylül 2014 Pazartesi 16:16

Tarımda hedef dünya devi olmak

Tarımda hedef dünya devi olmak

Açıklanan 62. hükümet programına göre, tarım sektöründe gereken iyileştirmeler yapılarak, tarım ihracatında atılım yapılacak.


62. Hükümetin Programı'na göre, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin sahip olduğu toplam 8,5 milyon hektar sulanabilir arazinin tamamının sulanması hedefleniyor. Bu kapsamda, su tasarrufu sağlayan modern sulama yatırımlarına devam edilecek, 10. Kalkınma Planı çerçevesinde Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Dö­nüşüm Programı Eylem Planı hayata geçirilecek. 

Önemli aşama kat edilen "Bin Günde Bin Gölet" Projesi ile yaklaşık 1 milyar metreküp depolama sağlanacak, 212 bin hektar alan sulamaya kavuşmuş olacak ve yaklaşık 450 bin kişiye istihdam sağlanacak.

AK Parti hükümetleri döneminde 268 baraj ve 271 sulama tesisinin tamamlandığı hatırlatılan programa göre, Bozkır ve Avşar barajlarının da inşası ile yılda 414 milyon metreküp su, yaklaşık 17 kilometrelik tünelle Konya Ovası'na ulaştırılacak. Önümüzdeki dönemde bu alandaki büyük projeler, hızla tamamlanmaya devam edilecek.

Tarımsal ürün ihracatı 40 milyar dolara çıkacak

Tarım sektöründe nüfusunu yeterli, kaliteli ve güvenilir gıda ile besleyen, tarım ürünlerinde net ihracatçı durumunu daha da geliştirmiş, rekabet gücünü artırmış, ürettiğiyle ve insan gücüyle dünyada ve bölgede söz sahibi olunacak bir ülke konumuna erişilmesi hedefleniyor. 2023 yılı için hedef; verimliliği artırarak 150 milyar dolar tarımsal hasıla ile dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer almak ve tarımsal ürün ihracatını 40 milyar dolar seviyesine çıkarmak.

Programa göre, parçalı arazilerin toplulaştırıl­masına bu dönemde de devam edilecek, önümüzdeki yılın Haziran ayına kadar ilave 1 milyon hektar alanın daha toplulaştırma çalışmaları tamamlanacak, 2023 yılına kadar ise toplamda 14 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma ve ıslah çalışmaları bitirilecek.

Önümüzdeki dönemde tarımsal desteklemeler, tarım havza­ları modeli kapsamında belirlenen bölgeler ve ürünler itibarıyla uygulanacak. Türkiye'de daha hızlı kalkınması öngörülen bölgelere özel destek sistemleri geliştirilecek.

Üreticilerin tarım sigortalarından daha fazla faydalanmasına yönelik tedbirler alınacak, organik ve iyi tarım uygulamalarına verilen önem ve destek artırılacak. Başta jeotermal kaynaklar olmak üzere güneş enerjisi ve diğer alternatif enerji kaynaklarının tarımda kullanılması teşvik edilecek.

Tarımsal destekler artırılarak devam ettirilecek

Et ve süt ürünleri piyasalarında istikrarı sağlamak üzere Et ve Süt Kurumu'nun oluşturulduğu hatırlatılan Programa göre, diğer tarım ürünlerinde de fiyat dalgalanmalarının olumsuz etkisinin ortadan kaldırılması ve ürün arzı ile çiftçi gelirlerinde istikrar sağlanmasına yönelik piyasa düzenleme mekanizmaları oluşturulacak, çiftçilerin kullandığı tarımsal girdilerdeki destekler artırılarak devam ettirilecek.

Çayır ve meraların ıslah çalışmalarına devam edilecek, me­raların verimli ve sürdürülebilir kullanımını sağlanacak. Bugüne kadar ıslah edilen 4,7 milyon dekar mera alanına ilaveten gelecek bir yıl içinde 750 bin dekar alanda ıslah çalışmaları tamamlanacak.

Hayvancılığın geliştirilmesinde verimliliğe dayalı desteklemelere devam edilecek, hayvancılıkta küçük işletmelerin ekonomik ölçek büyüklüğüne ulaştıracak projeler yürütülecek. Koyun ve keçi yetiştiriciliğinde modern ve profesyonel işletmelerin kurulmasına yönelik teşvik ve destekler artırılacak.

Türkiye'nin uluslararası standartlara sahip ilk botanik bahçesi olan Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nin önemli bir bölümü 2015 yılında tamamlanacak, ülkede ilk kez organizasyonu yapılacak 2016 Antalya Botanik Expo'su ile ilgili çalışmalar süresi içinde tamamlanacak. 

Ulaşım geliştirilecek

Tarım sektöründe ele alınan hedeflere pararlel olarak, ulaşım sektöründe de rekabeti arttırmaya yönelik gereken adımlar atılacak. 

Ulaştırma ve haberleşme alanındaki 2023 vizyonunun, "Ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı veren, güvenli, ekonomik, konforlu, hızlı ve çevreye duyarlı hizmetlerin sunulduğu, sürdürülebilir bir ulaştırma ve haberleşme sistemi kurmak" olarak belirtildiği programa göre, altyapı yatırımlarına öncelik verilecek, karayollarında bölünmüş yol çalışmalarına devam edilecek ve yeni otoyol çalışmalarına başlanacak. Öte yandan, denizyolu ve demiryolu taşımacılığı özendirilecek, kombine taşımacılık imkanları geliştirilecek. Yapılan bu yatırımlarla ülkenin, lojistik merkez haline dönüştürülmesi sağlanacak. 

Eskişehir-Antalya, Yerköy-Kayseri-Ulukışla, Samsun-Amas­ya-Çorum-Kırıkkale, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı demiryolu hatlarının yapım çalışmalarına başlanacak.

Türkiye'nin, Asya-Avrupa arasındaki taşımacılıktan daha fazla pay almasını teminen uluslararası demiryolu koridorlarının geliştirilmesine devam edilecek. Bu dönemde Kars-Tiflis-Bakü demiryolu projesi bitirilecek, Halkalı-Kapıkule-Bulgaristan demiryolu projelerine de başlanacak. 300 km/saat hızla giden yüksek hızlı trenler hizmete alınacak. 

Demiryolu taşımacılık faaliyetlerinin serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını teminen sektörün serbestleştirilmesi süreci tamamlanacak. Şehir içi raylı sistemlerinin yaygınlaşmasını sağlamak üzere mahalli idarelere destek olmaya devam edilecek. 

Havacılık alanında kat edilen mesafeye de dikkat çekilen programa göre hedef, 2023 yılında 750 uçaklık dev bir filo ile havalimanları­ndan yararlanan yolcu sayısını 350 milyona, havaalanlarının yıllık toplam yolcu kapasitesini de 400 milyona çıkarmak.

Türkiye'nin 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmesi için ihtiyaç duyacağı büyük ölçekli liman yatırımları yapılacak. Önümüzdeki dönemde "Üç Denizde Üç Büyük Liman" Projesi ile İzmir Çandarlı, Zonguldak Filyos ve Mersin Konteyner Limanlarının hayata geçirilmesi öngörülüyor. Mevcutlara ilave olarak en az 16 noktada büyük ölçekli lojistik merkezleri kurulacak.

Programa göre Hükümet, önümüzdeki dönemde de e-Dönüşüm Türkiye Projesini uygulamaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde 2014-2018 dönemini kapsayan yeni Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı hayata geçirilecek. Bilişim okuryazarlığının yaygınlaştırılması ve vatandaşların e-dönüşüme adapte olabilmeleri için teşvikte bulunulacak.  

KAYNAK:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER