ÖNE ÇIKANLAR :
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 23 Ekim 2013 Çarşamba 10:40

SPK'nın tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı


Sermaye Piyasası Kurulu'nun hazırladığı "Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği" bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
SPK'nın yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının ihracı ile yabancı yatırım fonu paylarının satışına ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırladığı "Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Tebliğ ile yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikaları ile yabancı yatırım fonu paylarının Türkiye'de halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışına ilişkin işlemler düzenlenirken, piyasa yapıcının yer aldığı sermaye piyasası araçlarında piyasa yapıcının, çıkar çatışması oluşmamasının temini ve temsilci niteliklerini taşıması koşuluyla temsilci olabileceği kaydedildi.
Tebliğde, yabancı sermaye piyasası araçlarının halka arzında ön şartlar belirlenirken, halka arzlarda temsilci atanmasının zorunlu, nitelikli yatırımcıya satışında ise isteğe bağlı olduğu belirtildi. Temsilci olabilecekler ile temsilcinin atanmasına yönelik işlemleri düzenleyen Tebliğ ile ayrıca Kurul'a başvuru ve satış işlemlerine ilişkin esaslar belirlendi.
Depo sertifikalarının ihracı için depocu kuruluşların Merkezi Kayıt Kurumu (MKK) üyesi olmalarının zorunlu olduğu hükme bağlanırken, depo sertifikalarının yabancı sermaye piyasası aracı ile değiştirilmesinde şekil ve süreye ilişkin esasların MKK'nın uygun görüşü ile belirleneceği ifade edildi.

- Türkiye'de satılacak yabancı yatırım fonlarına asgari cari değer şartı

Türkiye'de satışı yapılacak yabancı yatırım fonunun; kurulu olduğu ülkede dolaşımdaki paylarının toplam cari değerinin en az 10 milyon avro veya muadili parasal değer olması, satışı yapılacak payların başvuru tarihi itibarıyla toplam değerinin asgari 2 milyon avro veya muadili parasal değer olması ve yurt dışında satılmaya başlandığı tarihten itibaren en az üç yıl geçmiş olması şartları getirildi.
Tebliğde yabancı ortaklıkların da bazı istisnalar hariç Türkiye'de yerleşik ortaklıkların tabi olduğu kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getirme zorunluluğu hükme bağlanırken, finansal raporlama ve bağımsız denetim şartlarına ilişkin esaslar da düzenlendi.
 

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER