ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL28°C
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 23 Ocak 2014 Perşembe 10:17

SPK'nın "Pay Alım Teklifi Tebliği"


Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) "Pay Alım Teklifi Tebliği" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
SPK'nın konuya ilişkin açıklamasına göre, söz konusu Tebliğ ile yönetim kontrolü değişikliğine bağlı zorunlu veya gönüllü pay alım teklifinde bulunulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
Tebliğ ile pay alım tekliflerinde yapılacak ödemelerin Türk Lirası (TL) cinsinden nakit veya tamamen ya da kısmen menkul kıymet olarak gerçekleştirilmesi imkanı bulunurken nakit ödemenin esas olduğu ve tamamen ya da kısmen menkul kıymet olarak yapılacak ödemenin pay sahibinin yazılı onayına bağlı olduğu hükme bağlandı.
Pay alım teklifi bilgi formu Kurulca onaylandıktan sonra bu formda yer alan bilgilerin yanlış, yanıltıcı veya eksik olduğunun ortaya çıkması ya da bilgi formu düzenlenmeksizin pay alım teklifinde bulunulması durumlarında, Kurul'un pay alım teklifini durdurabileceği veya yasaklayabileceği hüküm altına alındı.
Tebliğ'de, yönetim kontrolü tanımı Kanuna uygun olarak ortaklığın sermayesinin veya oy haklarının yüzde 50'den fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması şeklinde tanımlandı.
Pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren iki ay içerisinde fiili pay alım teklifi sürecine başlanmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Tebliğ'de belirtilen sürelerde fiili pay alım teklifi işleminin tamamlanmaması halinde pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişilere Kanun gereğince pay alım teklifine konu payların toplam bedeline kadar idari para cezası verileceği hüküm altına alındı. Pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin Tebliğ'de yer alan sürelere uyulmaması halinde; pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğan gerçek ve tüzel kişiler ile bunlarla birlikte hareket eden kişilerin sahip olduğu oy haklarının, söz konusu ihlalin gerçekleştiği tarih itibarıyla Kurulca başka bir işlem yapılmasına gerek bulunmaksızın kendiliğinden donacağına ilişkin hüküm eklendi.
Tebliğ ile yapılan zorunlu pay alım tekliflerinde ortaklara önerilecek fiyatın hesaplanmasına ilişkin esaslar yürürlükten kaldırılırken hedef ortaklık paylarının borsada işlem görmesi durumunda, borsada işlem gören payların doğrudan iktisap edilmesi suretiyle yönetim kontrolünün elde edildiği hallerde, payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının da fiyat belirlenmesinde dikkate alınacağı hükmü eklendi.
Gönüllü pay alım teklifinin satın alma süresinde üçüncü bir tarafça yeni bir teklif yapılabileceği aktarılan tebliğde, ilk teklifin kabul süresinin rekabetçi teklifin kabul süresinden önce sona ermesi durumunda, ilk teklifin kabul süresinin talep üzerine rekabetçi teklifin satın alma süresinin sona erdiği tarihe kadar uzatılabileceği de hükme bağlandı.
 

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER