ÖNE ÇIKANLAR :
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2013 Perşembe 09:14

SPK'nın derecelendirme faaliyetleriyle ilgili tebliğde değişiklik


Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.
Sermaye piyasasında derecelendirme faaliyetine, bu faaliyette bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilecek derecelendirme kuruluşlarına, bu kuruluşların çalışanlarına, Kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarına ve ülke kredi derecelendirme notlarının açıklanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan tebliğ bugün itibariyle yürürlüğe girdi.
- Derecelendirme kuruluşlarının gözden geçirme süresi en fazla 6 ay
Tebliğle, bugünden itibaren ülkenin talebe bağlı olan ya da olmayan kredi derecelendirme notlarına ilişkin gözden geçirme süresi en fazla 6 ay olarak uygulanacağı belirtilerek, kredi derecelendirme notlarının ve not görünümlerinin açıklanmasına ilişkin olarak yeni düzenlemelere gidildi.
Buna göre, kredi derecelendirme notu veren derecelendirme kuruluşları, her yıl aralık ayı sonunda, bir sonraki yıl içerisinde yapacakları not ve/veya görünüm açıklamalarının tarihlerine ilişkin takvimi kendi internet siteleri ve veri dağıtım şirketleri aracılığıyla kamuya duyurmak ve Kurula göndermek zorunda olacaklar. Ayrıca not veya görünüm açıklamalarının cuma günleri yapılması, gerekli ve/veya acil durumların ortaya çıkması halinde, kredi derecelendirme notuna veya görünüme ilişkin açıklama kamuya duyurulan takvimden farklı bir tarihte yapılabileceği bildirildi. Ancak bu durumda, açıklama tarihinin değiştirilmesine ilişkin gerekçenin kamuya duyurulması gerektiği ve talebe bağlı olmayan kredi derecelendirmelerinde not veya görünüm açıklamalarının bir yıl içerisinde en çok 3 defa yapılabileceği hükme bağlandı.
- Not ve görünüm açıklamaları borsa açılmadan veya kapandıktan sonra yapılacak
Tebliğde, not veya görünüm açıklamalarının derecelendirme kuruluşu tarafından önceden kamuya duyurulan tarihte, borsanın ilk seans açılışından en az bir saat önce veya son seans kapanışından sonra yapılması zorunlu hale getirildi.
Ayrıca not veya not görünümü açıklaması ile aynı anda, varsayımlar, kısıtlar, değişkenler ve belirsizlikler dahil olmak üzere ülke notunun veya not görünümünün belirlenmesinde dikkate alınan tüm hususları içeren ayrıntılı bir araştırma raporunun kamuya açıklanması gerektiği bildirilen tebliğde, kamuya açıklanacak raporda hangi değerlendirme, karşılaştırma ve notların olacağı ayrıntılı şekilde belirlendi.
Değişiklik Tebliği'nde şu ifadelere yer verildi:
"Talebe bağlı olmayan kredi derecelendirme notları veya bu notlara ilişkin görünümler, bilgi edinilmesi ve nota etki edebilecek herhangi bir husus ve bilginin bulunup bulunmadığının teyit edilmesi amacıyla, kamuya açıklanmasından 12 saat önce ihraçtan sorumlu ilgili kamu kurumuna bildirilir. Bildirimin sınırlı sayıda kişiye yapılması esas olup bildirimin yapılacağı kişiler kredi derecelendirme kuruluşu ile ilgili kamu kurumu tarafından karşılıklı olarak belirlenir."
 

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER