ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL6°C
Kar Yağışlı
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 20 Kasım 2012 Salı 14:04

Sigara paketlerine benzeyen yandı!

Sigara paketlerine benzeyen yandı!

Tütün ürünlerinin isim, marka ve amblemlerini çağrıştıran isimler artık başka sektörlerde kullanılamayacak.


Firmaların isim, marka, amblem, logo ve ayırt edici diğer özellikleri tütün ürünlerini çağrıştırmayacak, tütün ürünlerinin adı başka bir mal ve hizmet isminde kullanılamayacak.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun'un 3'üncü maddesinin 15'inci fıkrasında yer alan, ''Tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmaları ile tütün ürünlerinin isim, marka, amblem, logo veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim ve alametler, tütün ürünleri harici mal ve hizmet sektörlerindeki firma veya ürünlerle ilişkilendirilemez...'' hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bir tütün ürünü üreticisi, ithalatçısı ve dağıtıcısı ile bir tütün ürününün, markası/ismi ya da markasında/isminde yer alan yazılı, şekil, resim, amblem, logo veya renk kombinasyonları dahil herhangi bir ayırt edici özelliği ya da bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim veya alametler ya da ambalajı da dahil ürüne ait ayırt edici herhangi bir unsuru; tütün ürünü harici sektördeki firmaların isminde, ticaret unvanında, işletme adında, bir hizmet veya malın markasında, isminde, bu hizmet veya mal ile ilgili firmanın isminde, işletme adında yer alan yazı, şekil, resim, amblem, logo veya renk kombinasyonu dahil herhangi bir ayırt edici özelliğinde kullanılmayacak.

Tütün ürünü harici bir hizmet veya mal ile ilgili firmaların ismi/ticaret unvanı/işletme adı veya isminde/ticaret unvanında/işletme adında yer alan yazı, şekil, resim, amblem, logo veya renk kombinasyonu dahil herhangi bir ayırt özelliğinde veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim veya alametleri de ütün ürünlerindeki firmaların isminde, tütün ürünleri ile ilgili bir hizmetin veya tütün ürünlerinin markasında, isminde, herhangi bir ayırt edici özelliğinde kullanılmayacak.

Tütün ürünleri sektörü haricindeki hiçbir hizmet veya malın üzerinde tütün ürünlerini çağrıştıran herhangi bir işaret ve renk bulunmayacak.

TAPDK, sayılar haller kapsamında, tütün ürünleri ve firmaları ile diğer sektörlerdeki hizmet, mal veya firmalarla ilgili unsurların birbirleriyle ilişkilendirilecek veya birbiriyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kullanılmasının belirlenmesinde; karşılaştırılacak iki unsurun, aynı şekil ve tasarıma sahip olup olmadığına veya iki unsur arasında açık ve doğrudan bir ayniyet, benzerlik veya çağrıştırma olup olmadığına bakacak.

Kurum, karşılaştırılacak iki unsurun doğrudan veya dolaylı olarak bir tütün ürünü veya tütün ürünü firmasını tanıtmayı ya da başka ürün veya firmaya ait unsurlar üzerinden tütün ürünlerini veya firmalarını dolaylı olarak tanıtmayı amaçlayıp amaçlamadığına ya da tütün ürünü kullanımını doğrudan veya dolaylı olarak teşvik etmeyi hedeflemesine, etkilemesine veya etkilemesinin muhtemel olup olmadığına da bakacak.

Tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmaları, bundan sonra ürünleri, firmaları ve faaliyetleri ile ilgili olarak TAPDK'ya yapacakları her türlü başvurularında, başvuruda yer alan marka, isim, ticaret unvanı, işletme adı ve bunlara ait yazı, şekil, resim, amblem, logo veya renk kombinasyonu dahil herhangi bir ayırt edici unsurun, bu kararda belirlenen usul ve esaslara uygun olduğuna ilişkin bir taahhütname verecekler.

Bu kararda düzenlenen kısıtlama ve yasaklara aykırı hareket edenler ile bu kişilerin fiillerine iştirak edenler, TAPDK tarafından 50 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılacak. İdari yaptırım kararına rağmen aykırılığı gidermeyenler hakkında ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca tekerrür hükümleri uygulanacak.
    

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER