ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL11°C
Az Bulutlu
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 08 Ekim 2013 Salı 19:53

Orta Vadeli Mali Plan Resmi Gazete'de yayımlandı


Orta Vadeli Mali Plan'da, 2014-2016 döneminde ekonomi politikasının temel amacı, bir yandan cari açığı tedrici olarak düşürmek diğer yandan büyümeyi artırmak olarak belirlendi. Bu amaca ulaşmak üzere yurtiçi tasarrufları artırmak, istihdamı artırmak, enflasyonu düşürmek ve kamu maliyesinde güçlü duruşu devam ettirmek temel öncelikler olarak tespit edildi.
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından kabul edilen 2014-2016 dönemini kapsayan Orta Vadeli Mali Plan Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.
Mali Plan'da 2014-2016 döneminde ekonomi politikasının temel amacı, dünya ekonomisinde yaşanmakta olan belirsizlik ortamının Türkiye'ye etkilerini asgari düzeyde tutarak, bir yandan cari açığı tedrici olarak düşürmek diğer yandan büyümeyi artırmak olarak belirlendi. Bu amaca ulaşmak üzere yurtiçi tasarrufları artırmak, mevcut kaynakları üretken alanlara yönlendirmek, ekonominin verimlilik düzeyini yükseltmek, istihdamı artırmak, enflasyonu düşürmek ve kamu maliyesinde güçlü duruşu devam ettirmek temel öncelikler olarak tespit edildi.
Mali Plan döneminde maliye politikası, bu amaç ve önceliklerle uyumlu olarak ekonomik istikrarın desteklenmesi, yurtiçi tasarrufların artırılması ve cari açığın kontrol altında tutulmasına yardımcı olacak şekilde uygulanacak. 2014-2016 döneminde kamu kesimi borçlanma gereğinin makul seviyelerde tutulması suretiyle maliye politikasının sürdürülebilirliği gözetilecek, kamu maliyesi alanında geçmiş dönemde elde edilen kazanımların gelecek dönemde de devam etmesi için azami çaba sarf edilecek.
Orta Vadeli Mali Plan'a dayalı olarak hazırlanacak 2014-2016 yılları merkezi yönetim bütçesi, kamu idarelerinde kaynakların ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımının teşvik edilmesi, harcama programlarının önceliklendirilmesi ve harcamaların etkililiğinin artırılmasıyla faiz dışı harcamaların kontrol altında tutulmasını amaçlayacak. Bu kapsamda, 2014-2016 döneminde yapısal reformlar mali disiplini destekleyici bir araç olarak kullanılmaya devam edilecek.
Her yıl yinelenen verimsiz harcamalar gözden geçirilerek harcamaların etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini hedefleyen yapısal rasyonalizasyon çalışmalarına devam edilecek. Önceliğini yitirmiş faaliyet ve projeler ilgili kamu idarelerince tasfiye edilecek ve bu yolla elde edilecek mali alan, özellikle büyümeyi destekleyecek kamu altyapı yatırımlarında, teşviklerde ve Ar-Ge desteklerinde kullanılacak.
Mali Plan dönemini kapsayan 2014-2016 yıllarında izlenecek maliye politikası, büyümeyi ve istihdamı artırmayı, ekonominin verimlilik düzeyini yükseltmeyi ve faiz dışı harcamaları kontrol altında tutmayı hedefliyor.
Mali Plan döneminde uygulanacak gelir politikalarının temel amacı; vergilemede adalet ve etkinliğin artırılması, istihdamın ve yatırımların teşviki, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, rekabetin geliştirilmesi ve daha etkin bir vergi sisteminin oluşturulması olarak belirlendi.
- Merkezi yönetim bütçe açığının GSYH'ye oranı
Planda, 2014 yılı merkezi yönetim bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranının yüzde 1,9 olarak gerçekleşeceği, bu oranın 2015 ve 2016 yıllarında ise sırasıyla yüzde 1,6 ve yüzde 1,1'e düşeceği tahmin ediliyor. Orta Vadeli Mali Plan döneminde, faiz dışı fazlanın GSYH'ye oranının 2014 yılında yüzde 1,1, 2015 yılında yüzde 1,2, 2016 yılında ise yüzde 1,3 olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.
Plana göre, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 2014 yılında 403 milyar 175 milyon lira, 2015 yılında 436 milyar 162 milyon lira, 2016 yılında ise 473 milyar 651 milyon lira olması bekleniyor.
Merkezi yönetim bütçesi net vergi gelirlerinin ise 2014 yılında 348 milyar 353 milyon lira, 2015'te 378,9 milyar lira, 2016 yılında 413,3 milyar lira olması öngörülüyor.
Merkezi yönetim bütçe giderleri ise önümüzdeki yıl 436 milyar 333 milyon lira, 2015'te 465 milyar 663 milyon lira, 2016'da 496 milyar 652 milyon lira olarak planlanıyor.
Faiz dışı giderlerin 2014 yılında 384 milyar 333 milyon lira, 2015 yılında 412 milyar 663 milyon lira, 2016 yılında ise 445 milyar 652 milyon lira olarak gerçekleşmesi tahmin ediliyor.
Merkezi yönetim bütçe giderlerinin GSYH'ye oranının 2014 yılında yüzde 25,4, 2015 yılında yüzde 24,6 ve 2016 yılında yüzde 23,7 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Mali Plan dönemi sonunda merkezi yönetim bütçe gelirlerinin GSYH'ye oranının yüzde 22,6, vergi gelirlerinin GSYH'ye oranının ise yüzde 19,7 olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.
AB tanımlı genel yönetim nominal borç stokunun GSYH'ye oranının 2014 yılında yüzde 33, 2015'te yüzde 31, 2016 yılında ise yüzde 30 seviyesine düşürülmesi hedefleniyor.

 

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER