ÖNE ÇIKANLAR :
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 30 Aralık 2012 Pazar 13:05

Kredi garanti kurumlarına Hazine desteği

Kredi garanti kurumlarına Hazine desteği


 Hazine destekli kredilerde, kefalet başvurusu süresi 31 Aralık 2015 tarihine kadar uzatıldı.
     Bakanlar Kurulu'nun, ''Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar''ı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
     Kararın ''Hazine desteğinin kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslar'' başlıklı 4'üncü maddesinin ''b'' bendinin 2 numaralı alt bendinde yapılan değişiklik ile denizcilik sektörü işletme kredilerinin vadesinde, ana para ödemesiz süre 1 yıldan 2 yıla, 3 yıl vade süresi de 4 yıla çıkartıldı.
     Denizcilik sektörü yatırım kredilerinin vadesinde, 3 yıllık anapara ödemesiz süre de 4 yıla çıkartıldı. Bu süreler 13 Mayıs 2010 tarihinden itibaren Karar kapsamında kullandırılan denizcilik sektörü kredileri için de uygulanacak.
     Kefalet başvurusu süresi de kredi limitini aşmamak kaydıyla 31 Aralık 2015 tarihine kadar uzatıldı.
     Kararın geçici birinci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Van ve Bitlis illeri ile Ağrı'nın Patnos ilçesinde faaliyette bulunan yararlanıcılar için ''başvuru tarihi itibarıyla yararlanıcının en az 2 bilanço dönemi faaliyet göstermiş olması ve halen faaliyetlerine devam ediyor olması'' şartının aranmamasında daha önce 31 Aralık 2012 olarak belirlenen süre ''31 Aralık 2013'' şeklinde değiştirildi.
     Söz konusu Karar ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmana erişim imkanlarının geliştirilmesi suretiyle kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını temin etmek üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3'üncü maddesinde tanımlanan bankalar ile Finansal Kiralama Kanunu kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama şirketlerinin ortak olduğu kredi garanti kurumlarına Hazine Müsteşarlığı tarafından sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER