ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL27°C
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 08 Ekim 2013 Salı 19:26

Kalkınma Bakanı Yılmaz: Yatırımlara öncelik verilecek


Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, sektörel öncelikler doğrultusunda ekonomik ve sosyal katkısı yüksek ve acil hizmet ihtiyacının karşılanmasına yönelik yatırımlara öncelik verileceğini bildirdi.
Bakan Yılmaz, Resmi Gazete'nin Mükerrer sayısında yayımlanan genelgesinde, ekonomi ve sosyal politikalarının temel amacının, vatandaşların refah ve mutluluğunu artırmak olduğunu belirtti. Bu amaç doğrultusunda önceliklerinin; sürdürülebilir potansiyel büyüme hızına ulaşmak, istihdamı artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurtiçi tasarrufları artırmak, kamu mali dengelerini iyileştirmek olduğunu kaydeden Yılmaz, böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumayı amaçladıklarını ifade etti.
Bakan Yılmaz, 2023 stratejilerinin nihai hedefinin; bilgi toplumuna dönüşmüş, her alanda AB standartlarını yakalamış ve küresel ölçekte rekabet gücü yüksek, güçlü bir Türkiye olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"2023 stratejimizi gerçekleştirme yolunda ilerlerken, makroekonomik istikrarın sürdürülmesinin yanında; ekonominin dış etkenlere karşı dayanıklılığını artıracak, mal ve hizmet sektörlerinde verimlilik ve rekabet gücü artışlarını sağlayacak, uygun finansman kaynaklarına ulaşımı kolaylaştıracak makro ve mikro politikalara öncelik verilecek.
Toplumumuzun ekonomik ve sosyal sorunlarının çözülmesi ve ihtiyaçlarının zamanında karşılanması amacıyla, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin yükseltilmesi politikası doğrultusunda kamu yatırım ödeneklerinin öncelikli sektör ve alanlarda etkin kullanımı hedeflendi. Kamu kaynaklarının tahsisinde ve kullanımında, hedeflenen büyümeye ve istihdama azami oranda katkı sağlanması ve kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması esas alınacak. Bu çerçevede, kamu kaynaklarının kullanımında, belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda hareket edilmesi, yürütülen faaliyet ve projelerin etkinlik ve verimlilik açısından gözden geçirilerek kamu harcamalarının sağlıklı bir temele kavuşturulması esas olacak.
Kamu harcamalarında kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyette olan sosyal amaçlı alanlara ve altyapı yatırımlarına öncelik verilecek. Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir perspektif dahilinde özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde ele alınacak, Kamu-özel İşbirliği yöntemlerinin daha da yaygınlaştırılmasıyla kamu altyapı yatırımlarında özel sektörün katılımını sağlayan uygulamalara ağırlık verilmeye devam edilecek."
- "Kaynaklar, öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek alanlara yönlendirilecek"
Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki alt yapı alanlarına yönlendirileceğini belirten Yılmaz, yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine özen gösterileceğini vurguladı.
2014-2016 dönemi yatırım programı hazırlıklarında, Onuncu Kalkınma Planı'nda ortaya konulan temel politika ve öncelikler ve aynı dönemi kapsayan Orta Vadeli Program ve Mali Plan'da yer alan amaç, politika ve öncelikler ile ortaya konulan mali çerçeve ve bütçe tahminlerinin esas alınacağının altını çizen Yılmaz, ayrıca Orta Vadeli Program ve Mali Plan'la uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planlarının da program ve bütçe hazırlıklarında dikkate alınacağını kaydetti.
Bakan Yılmaz, 2014-2016 dönemi yatırım programı hazırlıklarında sektörel bazda eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim teknoloji, ulaştırma ve sulama yatırımlarına, bölgesel bazda ise Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi başta olmak üzere ekonomik ve sosyal altyapı projelerine öncelik verileceğini bildirdi.
Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek projelere, yeni proje tekliflerinde ise azami oranda seçici olunacağını vurgulayan Yılmaz, genelgesinde şunları ifade etti:
"Sektörel öncelikler doğrultusunda ekonomik ve sosyal katkısı yüksek ve acil hizmet ihtiyacının karşılanmasına yönelik yatırımlara öncelik verilecek. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılmasını sağlayacak bakım ve onarımların zamanında gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirler alınacak. Yeni yatırım teklifleri ayrıntılı sektör çalışmaları ile nitelikli yapılabilirlik etütlerine dayandırılacak.
Bütün yatırımcı kamu kuruluşları Kalkınma Bakanlığının 11 Temmuz 2013 tarihli ve 3515 tarihli yazısına istinaden yatırım programı çalışmalarında kullanılmak üzere 2014-2016 dönemi için proje bazındaki yatırım ödeneği ihtiyaçlarını belirleyerek sunmuşlardır.
Bütün kuruluşların 2014 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili bundan sonraki süreçte, yukarıda belirtilen hususlar ile Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve "2014-2016 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi"nde belirtilen öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almalarını, tavan içinde kalmak kaydıyla, 11 Temmuz 2013 tarihli ve 3515 sayılı yazıya istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle Bakanlığımıza göndermelerini önemle arz /rica ederim."
 

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER