ÖNE ÇIKANLAR :
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 07 Mart 2017 Salı 15:56

"Kadınlar parladıkça şirketler de parlayacak"

"Kadınlar parladıkça şirketler de parlayacak"

Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça araştırmasına göre, Türkiye'de şirketler giderek artan bir ilgiyle kadın temsilini artırma çabası içinde PWN İstanbul Başkanı Yücesan: "Şirketlerde kadınların temsil oranının yükselmesiyle şirket finansal göstergelerinin iyileşmesi arasında veriye dayalı net bir bağ var"


Mercer ve PWN İstanbul ortaklığı ile yürütülen Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça araştırmasına göre, Türkiye'de şirketler giderek artan bir ilgiyle kadın temsilini artırma çabası gösteriyor.

İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı firması Mercer ile kadınların iş hayatında sürdürülebilir bir şekilde var olmaları, karar verici rollere lider olarak yükselmeleri için onlara destek olmak amacıyla yola çıkan Professional Women's Network (PWN) İstanbul'un ortaklaşa yürüttüğü "Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça Araştırması Türkiye Ülke Raporu"nun sonuçları açıklandı.

Araştırma sonucuna göre, Türkiye'deki kadınların şirketlerde temsil oranı dünya ortalamasının 6 puan gerisinde kalıyor. Kadınlar iş gücünün sadece yüzde 32'sini oluşturuyor. Bu oran dünyada yüzde 38 düzeyinde.

Türkiye'deki kurumların kıdemli kademelerindeki kadın temsili ortalama bir global kurumdaki kadın temsil oranının üzerine çıkmış durumda. Anket sonuçlarına göre mevcut durumda, Türkiye'de kadınlar kıdemli yönetici pozisyonlarının yüzde 30'unu ve üst yönetim pozisyonlarının yüzde 26'sını ellerinde tutuyor. Bu oranlar dünyadaki tüm şirketler genelinde sırasıyla yüzde 26 ve yüzde 20.

Yine, Türkiye'de katılımcı kurumlar, vermiş oldukları datalarla kadınların üst yönetim kademelerine alımına ve terfisine hız verdiklerini ortaya koyuyor. Şu anki temsil oranına göre kadınlar erkeklerden 1,5 kat daha fazla üst yönetim pozisyonlarına alınıyor ve terfi ettiriliyor.

Araştırmanın en önemli sonuçlarından biri ise, iş dünyasında kadınların eşit temsilinin önündeki engeller arasında işten çıkış oranlarının da belirleyici olduğu. Rapora göre; kadınlar kurumun çoğu kademesinde erkekler ile eşit veya onlardan daha yüksek oranlarda işe alınıyor ve terfi ettiriliyor olsa dahi, üst yönetim hariç diğer tüm kariyer kademelerinde erkeklere göre daha yüksek çıkış oranlarına sahip.

- Türkiye'deki şirketler düşüncede ileri, aksiyonda geri

 

Araştırmaya göre Türkiye'deki kurumlar cinsiyet eşitliği konusunun yönetim kurulu, üst yönetici (CEO) ve üst yönetim tarafından sahiplenilmesi noktasında düşüncede ileri, aksiyonda geride kalıyor. Türkiye'den araştırmaya katılanların yüzde 75'ten fazlası ise yönetim kurulu üyelerinin ve üst yönetimin bu çabalara katıldığını beyan ediyor.

Yönetimin çeşitlilik ve kapsayıcı iş ortamı hedeflerini karşılamada başarısız olması halinde belli sonuçlar ve yaptırımlarla karşı karşıya kaldığı söylenen şirket oranı yüzde 15 seviyesinde.

Ankete katılanlara kadın ve erkek yöneticilerin algılanan güçlü ve zayıf yönleri de soruldu. Anket sonuçlarına göre kadın yöneticilerin erkek mevkidaşlarına göre üstün oldukları alanların başında duygusal zeka geliyor. Kapsamlı ekip yönetimi ve insan liderliği becerileri, değişim veya zorluk karşısında esneklik ve uyum sağlama yeteneği, stratejik vizyon, problem çözme becerileri ile yenilikçilik ve yaratıcılık da kadınların daha üstün olduğu alanlar olarak gösteriliyor.

Erkek yöneticiler ise teknik beceri ve uzmanlıkta derinlik, operasyon ve proje yönetim becerileri, etkileme ve müzakere gücü, deneyimin kapsamı, gelir ve gider yönetim deneyimi ile bilinçli risk alma ve girişimcilikte kadın yöneticilere göre daha üstün nitelikte görülüyor.

 

- "Yüksek kadın temsili ile yüksek finansal performans arasında bağ var"

 

Raporda görüşlerine yer verilen PWN İstanbul Başkanı Sibel Yücesan, şirketlerde kadınların temsil oranının yükselmesiyle şirket finansal göstergelerinin iyileşmesi arasında veriye dayalı net bir bağın olduğunu vurguladı. Yücesan, şunları kaydetti:

"Şu bir gerçek ki, kadınların daha çok temsil edildiği şirketlerin finansal performansı daha yüksek oluyor. Araştırmanın bulguları da gösteriyor, Türkiye'de şirketlerde kadın temsilinde belirgin bir iyileşme var. Özellikle işe alımlarda firmalar kadın adayların seçiminde daha fazla duyarlılık gösteriyor.

Türkiye'de tepe yönetime yaklaştıkça, kadın temsilinde dünya ortalamasının üzerinde bir oranın varlığı dikkati çekiyor. Yürüttüğümüz araştırmada Türkiye'de kadın tepe yönetici oranının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu memnuniyetle gördük. Ancak burada asıl dikkat edilmesi gereken, kariyer hattının tamamıdır. Bu alanda sürdürülebilir bir iyileşme için bu hattın bütününde ve her kademede temsil çeşitliliğinin sağlanması gerekiyor."

Mercer Türkiye Genel Müdürü Dinçer Güleyin de araştırmaya göre; liderlerin, yöneticilerin ve erkeklerin katılımının bu alandaki iyileşmeye net bir katkısının olacağının ortaya çıktığını belirtti.

Güleyin, "Ücret eşitliği bir diğer önemli faktör. Eşitliğin olduğu firmalarda kadının temsili artış gösteriyor. Bu alandaki en önemli gelişim alanlarından biri ise kadınların işten çıkış oranlarını nasıl aşağı çekebiliriz, bu soruya odaklanmak gerekiyor. Zira, Türkiye'de erkeklere kıyasladığımızda kadın işten ayrılma oranı üst yönetim dışında, kariyer hattının genelinde, her seviyede daha yüksek."

KAYNAK:
AA
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER