ÖNE ÇIKANLAR :
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 29 Mayıs 2014 Perşembe 00:34

Hayvanın kilosu başına para

Hayvanın kilosu başına para

Anaç sığır yetiştiriciliği yapan, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle en az 5 baş anaç sığıra sahip, yetiştirici/üretici örgüt üyesi yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılacak.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/22)", bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Düzenlemeyle Türkiye hayvancılığının geliştirilmesi, sağlıklı üretimin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıt sistemlerinin güncel tutulması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin arttırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için yetiştiricilerin desteklenmesi amaçlandı. Tebliğ, 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında yer alan hayvancılık destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları da kapsıyor.
Anaç sığır yetiştiriciliği yapan, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle en az 5 baş anaç sığıra sahip, yetiştirici/üretici örgüt üyesi yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılacak. Anaç sığır ve manda desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; işletmeleri ve sığırlarının, Türkvet ve e-ıslah veri tabanına, anaç mandalarının ise Türkvet veri tabanına aynı tarihte kayıtlı olmaları gerekiyor. Anaç sığırların kültür ırkı veya kültür ırkı melezi olması gerekecek, işletmede bulunan anaç sığırların aynı ırktan olma şartı aranmayacak.

-Tiftikte kilogram başına destek

GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde anaç sığır yetiştiriciliği yapan, yetiştirici/üretici örgütü üyesi yetiştiriciler üyesi olduğu örgütü aracılığıyla, üye olmayan yetiştiriciler ise önsoykütüğü üzerinden il/ilçe müdürlüğüne müracaat edecek ve desteklemeden hayvan başına yılda bir kez yararlandırılacak.
Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemine (KKBS) kayıtlı yetiştiriciler, anaç hayvan başına yılda bir kez olmak üzere desteklemeden yararlandırılacak.
Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftik Birlik) ve/veya kooperatiflerine satan üreticilere, ürettiği tiftiğin kilogramı başına destekleme primi ödenecek.
Çiğ süt primi; üretmiş olduğu çiğ sütü, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine, fatura/e-fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında kendisi, yetiştirici/üretici örgütü veya bunların yüzde 50'nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satan, Süt Kayıt Sistemi (SKS) veri tabanına altyapısı kurulan yerlerde anlık olarak, altyapısı kurulmamış yerlerde aylık olarak kaydettiren, yetiştirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere, hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak manda, koyun ve keçi sütü ile inek sütü için soğutulmuş süte farklı olmak üzere litre başına destekleme ödemesi yapılacak.

-Arılı kovana destek devam ediyor
Islah amaçlı süt kalitesinin belirlenmesi desteği; soy kütüğü sistemine 31 Aralık 2014 tarihinde kayıtlı ve etçi ırklar hariç en az 10 baş saf ırk ineğe sahip veya bu destekleme kapsamında analiz şartlarını yerine getiren en az 10 baş saf ırk inek kaydı bulunan, soy kütüğüne üyelik tarihi 1 Ekim 2014 öncesi olan Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ'daki işletmelere uygulanacak.
Arıcılık kayıt sistemine (AKS) kayıtlı, en az 30, en fazla 1000 arılı kovana sahip yetiştirici/üretici örgütü üyesi arıcılara, arılı kovan başına destekleme ödemesi gerçekleştirilecek.
Örtüaltı Kayıt Sistemine (ÖKS) kayıtlı üreticilere, bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca polinasyon maksatlı bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde koloni başına destekleme ödemesi yapılacak.
İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik) tohum bedeli için kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere ise kilogram başına ödeme yapılacak.

-Hayvan hastalıklarına tazminat
Sürü yöneticisi istihdamı desteği, 500 ve üzeri küçükbaş hayvan varlığına sahip işletmelere ödenecek. Müracaat edebilmek için işletmede, sürü yöneticisi çalıştırılacak, desteklemeden faydalanmak isteyen işletmenin en az 500 küçükbaş hayvandan oluşan sürü veya kasaplık güç oranı düşüldükten sonra kalan anaç koyun-keçi varlığına sahip olması gerekecek. Sürü yöneticisine ait SGK primleri yıl içerisinde kesintisiz olarak en az 5 ay yatırılmış olacak. Müracaatlar işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, 31 Aralık 2014'e kadar yapılabilecek.
Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile belirlenmiş tazminatlı hastalıkların tespit edilmesi sonucu, resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekim gözetiminde mecburi kesime ta tutulan veya itlaf edilen hayvanlar ile mezbahalarda tespit edilen tazminatlı hastalık nedeniyle imha edilen hayvanların bedelleri, hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği şeklinde ödenecek.
Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için aşağıdaki esaslar da hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise yüzde 50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak.

-Hayvan genetik kaynakları yerinde korunacak
Bakanlıkça programlanan aşı uygulamalarında uygulayıcılar desteklenecek, ayrıca aralarında Kafkas arısı, Anadolu mandası, Akkaraman koyunu, Kilis ve Ankara keçileri ile Türk Saanen keçisinin de aralarında bulunduğu hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması için de destekleme yapılacak.
Bakanlığın hayvan kayıt sistemlerine kayıtlı hayvan ırklarını yetiştirmek suretiyle hayvansal üretimle iştigal eden yetiştiriciler/yetiştirici birlikleri bu desteklemeden yararlanabilecek. Yerinde koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici, koruma yerinde ikamet edecek ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremeyecek. Hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler arasından çocuklarından en az birisi yanında olan, yetiştiricilik dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bir arada yapmayanlar tercih edilecek.
Bu tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak yetiştirici/üretici örgütüne üye üreticilere yapılacak ödemeler, düzenlemede belirlenen merkez birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla veya doğrudan yapılabilecek.
Öte yandan bu tebliğle, Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/29) yürürlükten kaldırıldı.
 

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER