ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL12°C
Çok Bulutlu
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 25 Nisan 2013 Perşembe 14:29

Gümrüklerde sahte ürün oranı geriledi


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunyaldız, gümrüklerde sahte ve korsan şüphesi ile yakalanan ya da el konulan ürün adedinin gerilediğini bildirdi.

Ziya Altunyaldız, “2007’de toplam yakalamaların yüzde 5’inde Türkiye, gönderilen ülke olarak görülmektedir. 2011’de de toplam yakalamaların yüzde 1’inde gönderilen ülke olarak yer almaktadır. Aynı şekilde Türkiye’den gönderilen sahte ve korsan mal sayısının toplam yakalanan sahte ya da korsan mal sayısına oranı 2007’de yüzde 1,81 iken; 2011’de bu oran üçte iki daralmış yüzde 0,60 olmuştur.” dedi.

Altunyaldız, 7. Sahtecilik ve Korsanla Mücadele Global Kongresi’ne katıldı. Kongrede Türkiye’nin fikri ve sınaî haklar bağlamında önemli merhale aldığına işaret eden Altunyaldız, “Fikri haklar ile ilgili yapılan en yeni araştırma Mülkiyet Hakları İttifakı (Property Rights Allıance) tarafından ortaya koyulmuştur. Tabii burada ülkeler sıralamaya tabi tutulmuştur. Bu anlamda Türkiye, 130 ülke içinde 65. sıradadır. Sıralamada rol oynayan 3 bileşenden biri olan Fikri Mülkiyet Koruması (IPR) itibari ile de Türkiye 59. sırada, yani daha iyi bir konumda yer almaktadır.” ifadelerini kullandı.

Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ), Avrupa Birliği ve ABD Gümrük Ve Sınır Muhafaza İdaresi tarafından ortaya koyulan raporlara vurgu yapan Altunyaldız, şunları aktardı:

“Rapora göre 2007’den 2011’e dek 5 sene içinde Türkiye’den gönderilen ve sahte ya da korsan şüphesi ile el konulan mal ile yakalama sayısında kayda değer bir gerileme görülmüştür. DGÖ raporlarına göre 2007’de toplam yakalamaların yaklaşık yüzde 5’inde Türkiye, gönderilen ülke olarak görülmektedir. 2011’de de toplam yakalamaların yüzde 1’inde gönderilen ülke olarak yer almaktadır.

Aynı şekilde Türkiye’den gönderilen sahte ve korsan mal sayısının toplam yakalanan sahte ya da korsan mal sayısına oranı 2007’de yüzde 1,81 iken 2011’de bu oran üçte iki daralmış yüzde 0,60 olmuştur. Anılan raporlarda bulunan ülkeler sahte ya da korsan malın menşe ülkesine göre değil, sahte veya korsan malın gönderildiği ülkeye göre sıralanmaktadır. Bir diğer ifade ile raporlarda ülkemiz ile ilgili veriler Türkiye menşeli mallara değil, Türkiye’den gönderilmiş olan mallara aittir. Bu çerçevede belirtilen bu veriler değerlendirilirken ülkemizin konumu itibari ile bir transit ülkesi olduğu hususunun dikkate alınması gerekmektedir.”

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın fikri ve sınaî hakları koruma adına önlemler aldığını da anlatan Altunyaldız, şöyle devam etti:

“Burada hak malikinin kullanım alanına tecavüz eden mal alıkonulmaktadır. Bu da hak malikinin talebi ile olmaktadır. Fikri ve sınaî hak ihlallerinin kriminal boyutunun her geçen gün artması; terör, silah ve uyuşturucuda olduğu gibi organize suç unsurları ihtiva etmesi dolayısıyla gümrük idarelerince etkin denetimlerin yapılmasının yanında istihbarat ve soruşturma kapasitesinin de arttırılması gereği ortaya çıkmaktadır. Burada Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü kolluk faaliyetleri önem taşımaktadır.

SECI Sınır Aşan Suçlarla Mücadele Merkezi Sahtecilik ve Kaçakçılıkla Mücadele Görev Gücü ile koordineli olarak Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüz 2008 -2012 döneminde önemli sayıda sahte mal yakalamıştır.

Diğer taraftan fikri mülkiyet hakları konusunda etkin mücadele ve hak aramanın kolaylaştırılması adına açılım yapılmış, 26 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete’de ‘Fikri ve Sınaî Haklar İle İlgili Gümrük Genel Tebliği’ yayımlanmıştır. Tebliğ, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının sınırlarda korunması adına atılan kararlı bir adımdır. Ayrıca gümrük idaresine daha talepte bulunulmadığı durumda söz konusu malın bu hakları ihlal ettiğine dair açık deliller bulunması halinde hak malikinin geçerli bir başvuruda bulunabilmesini teminen gümrük idareleri tarafından 3 gün müddetle resen alıkonulmaktadır.

Sahte ve korsan malın gümrüklerde durdurulması için 2010’da 326, 2011’de 620, 2012’de içinde 906 adet başvuru alınmıştır. Böylelikle son 2 senede konuya dair başvuru rakamları 3 kat artmıştır.

Fikri ve sınaî hakların korunmasına yönelik bilincin ve bunun paralelinde yapılan başvuruların gittikçe artması başvuruların daha kolay ve daha süratli hale getirilmesi gerekliliği doğurmuştur. Daha evvel kağıt ortamında gönderilen başvurular 1 Nisan 2013 tarihinden itibaren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın web sayfasında bulunan program ile online olarak yapılmaya başlanmıştır. Bu uygulama ile hak malikleri, web ortamından başvuru formunu doğrudan gönderebilecek. Başvurular değerlendirildikten sonra hak sahiplerine e-mail ile cevap verilecektir.”

Ziya Altunyaldız, fikri ve sınai hakları koruma adına faaliyetlerinin devam ettiğini, bu çerçevede yanıltıcı reklam ile ilanları engellediklerini de sözlerine ekledi.
 

KAYNAK:
CİHAN
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER