ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL9°C
Yağışlı
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 22 Haziran 2013 Cumartesi 14:05

Fatih Projesi ihalesi 5 Temmuz'da yapılacak


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Fatih Projesi için alınacak akıllı tahta, etkileşimli kamera sistemleri ihalesini 5 Temmuz'da yapacağını duyurdu. Bakanlığın ihale için yayınladığı şartname duyurusuna göre, Fatih Projesi için 347 bin 367 Adet etkileşimli tahta sistemi, 41 bin 996 Adet doküman kamera, 13 bin 645 adet çok fonksiyonlu A3 yazıcı ve 28 bin 351 adet çok fonksiyonlu A4 yazıcı satın alınacağı ifade edildi.

Bakanlık, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterleri de duyurdu. Buna göre, yerli malı teklif edenler, lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi getirmesi zorunlu kılındı.

İHALEYE GİRMEK İÇİN AR-GE ZORUNLU KRİTER

İhalenin birinci kısmın (etkileşimli tahta) için; teklif verecek istekliler üreticiye ait ISO 9001:2008 kalite yönetim sistem belgesini ve /ISO 14001 çevre yönetim sistem belgesini teklifle birlikte vermesi istendi.
İhalenin birinci kısmı için isteklilerin ihale konusu işle ilgili olarak AR-GE merkezi bulunması ve söz konusu merkezde en az 50 mühendis çalıştırıyor olması şartı aranacak. AR-GE merkezi bulunmayan yerli veya yabancı istekliler imza tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde AR-GE merkezini ister kendi adına isterse Türkiye’de yerleşik bir istekliyle kuracak. Buna ilişkin taahhütnameyi teklifle birlikte sunacak.

İsteklilerin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması da zorunluluğu arandı.

BANKA REFERANS MEKTUBU HAZIRLAMA

İhaleye gireceklerin, teklif ettiği bedelin yüzde 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunlu. Banka referans mektubunun ise ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması gerekiyor. İş ortaklığı durumunda ise, ortaklardan biri veya, birkaçı veya tamamının ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilecek.

İsteklinin, belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması gerekiyor.

DÜZENLEYEN MERCİ ONAYI

Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gerekli.

İhaleye ortak girişimle girmek isteyenler ise, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve belirtilen kriterleri yapacak. İstekli tarafından teklif edilen bedelin yüzde 10 ‘undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekiyor.

Şartnamade, ihalenin üç kısım halinde yapılacağı da ifade edildi. İhalenin birinci kısmı için istekliler tarafından üretim kapasite raporunun sunulması yeterli olacak. İhalenin birinci kısmı (etkileşimli tahta) için sunulacak LCD ekran veya dokunmatik ekran veya panel üretim kapasitesi yıllık en az 250 bin adet olacak ve istekliler kapasite raporunu teklifle birlikte verecek.

KAYNAK:
CİHAN
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER