ÖNE ÇIKANLAR :
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 29 Ocak 2013 Salı 11:59

Enflasyon hedefi belirlendi

2013 enflasyon hedefi yüzde 5,3 olarak korundu.


Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, 2012 yılı sonunda toplam kredilerin büyüme oranının, orta vade için referans alınan yüzde 15 seviyesinin sınırlı ölçüde üzerinde, yüzde 16 civarında gerçekleştiğini belirterek, ''Önümüzdeki dönemde kredilerin daha da ivmelenmesi riski bulunuyor. Nitekim sermaye akımlarındaki hızlanma, faiz oranlarındaki düşüş ve kredi koşullarındaki iyileşme ile finansal koşullar endeksinin artmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu görünüm, önümüzdeki dönemde makrofinansal risklere dair temkinli duruşun korunmasını gerektiriyor'' dedi.
     Başçı, Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası'nda düzenlediği basın toplantısında, 2012 yılının son çeyreğinin, risk iştahındaki artış eğiliminin belirginleştiği bir dönem olduğunu söyledi.
     Avro Bölgesi'ndeki sorunların çözümüne yönelik atılan somut adımların yanı sıra ABD ve Çin ekonomisine dair olumlu haberlerin, risk algılamasındaki iyileşmeyi destekleyen başlıca gelişmeler olduğunu dile getiren Başçı, öte yandan, gelişmiş ülkelerdeki büyüme görünümünün halen zayıf seyrini koruması nedeniyle miktarsal genişleme politikalarına devam edildiğini ifade etti.
     Küresel ölçekte parasal genişlemenin sürmesinin, risk iştahındaki artışla beraber, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarında hızlanmaya neden olduğuna işaret eden Başçı, ''Tüm bu gelişmelerin, esnek bir politika çerçevesine sahip olmanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu düşünüyoruz'' dedi.
     Başçı, olağanüstü bir küresel konjonktürden geçilen bu dönemde, Merkez Bankası'nın tasarladığı politika çerçevesinin, küresel şokların yurt içine olumsuz etkilerin sınırlanmasına büyük katkı yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
     ''Özellikle 2012 yılı, uygulanan politikaların etkilerinin görülmesi açısından önemli bir yıl oldu. Cari işlemler dengesindeki iyileşmeler sürerken, net ihracatın büyümeye katkısı belirgin şekilde arttı. Özellikle bu dönemde hem ihracatın hem de ithalatın büyümeye pozitif katkı verdiğini vurgulamak istiyorum. 2012 yılı sadece makrofinansal risklerin dengelenmesi anlamında değil, aynı zamanda finansal istikrar ve fiyat istikrarı konusunda da önemli kazanımların elde edildiği bir dönem oldu. Yıl boyunca enflasyon aşağı yönlü bir eğilim sergileyerek, bir önceki yıla göre 4,3 puan geriledi. Orta vadeli enflasyon beklentileri, uzun bir aradan sonra ilk defa belirgin bir iyileşme sergiledi.''
    
     -''Piyasa faizlerinin koridorun alt sınırına yakın seyretmesini sağladık''-
    
     Enflasyonda ve dengelenme sürecinde arzu edilen sonuçların alınmaya başlanmasıyla 2012 yılının ortalarından itibaren para politikasını kademeli olarak daha destekleyici bir konuma getirdiklerini aktaran Başçı, Eylül ayından itibaren risk iştahındaki iyileşme ve rezerv opsiyonu mekanizmasının daha etkili bir şekilde devreye girmesiyle faiz koridorunun üst sınırını kademeli olarak indirdiklerini ve piyasaya verilen likiditeyi artırarak, piyasa faizlerinin koridorun alt sınırına yakın seyretmesini sağladıklarını bildirdi.
     Erdem Başçı, yılın sonuna doğru ise küresel risk iştahındaki artışın belirginleşmesi ve Türkiye'ye yönelik risk algılamalarındaki göreli iyileşme nedeniyle sermaye girişlerinin hızlandığını hatırlatarak, bu gelişmelere paralel olarak kredilerde öngörülenin ötesinde bir artış eğiliminin yaşandığını ve Türk Lirası üzerindeki değerlenme baskısının güçlendiğini söyledi.
     Söz konusu risklerin büyük ölçüde gerçekleşmesi üzerine öngördükleri stratejiyi ortaya koymaya başladıklarını ve bu anlamda attıkları adımları anlatan Başçı, ''Aldığımız tedbirlerin krediler, yurt içi talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkilerini dikkatle takip ederek, Türk Lirası fonlama miktarını gerektiğinde aşağı ya da yukarı yönlü ayarlayabileceğimizi tekrar vurgulamak istiyorum'' diye konuştu.
    
     -''Piyasa faizlerinde belirgin düşüş yaşandı''-
    
     Risk iştahındaki artış ve uygulanan likidite politikalarına bağlı olarak, 2012'nin son çeyreğinde piyasa faizlerinde belirgin düşüşlerin yaşandığını belirten Başçı, ''Nominal faizlerdeki düşüşün, enflasyon beklentilerindeki azalışa kıyasla daha belirgin olması nedeniyle yılın son aylarında reel faizlerde de kayda değer bir düşüş gözlendi. Yakın dönemdeki sınırlı artışa rağmen, reel faizlerin, tarihsel olarak düşük seviyelerini koruduğunu görüyoruz'' dedi.
     Başçı, yurt dışı finansman koşullarındaki rahatlamanın ve uyguladıkları likidite politikasının etkisiyle, kredi faiz oranlarındaki düşüşün, yılın son çeyreğinde de sürdüğünü ifade etti.
     Yaşanan gelişmeler sonucunda, yılın son çeyreğinde kredilerin tekrar ivmelenme eğilimine girdiğini belirten Başçı, böylece yıl sonunda toplam kredilerin büyüme oranının, orta vade için referans alınan yüzde 15 seviyesinin sınırlı ölçüde üzerinde, yüzde 16 civarında gerçekleştiğini söyledi. Başçı, ''Önümüzdeki dönemde kredilerin daha da ivmelenmesi riski bulunuyor. Nitekim sermaye akımlarındaki hızlanma, faiz oranlarındaki düşüş ve kredi koşullarındaki iyileşme ile finansal koşullar endeksinin artmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu görünüm, önümüzdeki dönemde makrofinansal risklere dair temkinli duruşun korunmasını gerektiriyor'' diye konuştu.
    
     -''Tüketici fiyatları, tahminlerimizin de ötesinde düşüş gösterdi''-
    
     Tüketici fiyatlarının, 2012'nin son çeyreğinde tahminlerinin de ötesinde bir düşüş gösterdiğini dile getiren Başçı, yıl sonu enflasyonun öngörülenden düşük gerçekleşmesinde, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki gelişmelerin belirleyici olduğunu bildirdi.
     Başçı, çekirdek enflasyon göstergelerinin ise büyük ölçüde beklentileriyle uyumlu gerçekleştiğini söyledi.


    
 

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER