ÖNE ÇIKANLAR :
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 17 Mayıs 2014 Cumartesi 10:53

Bu işçilere tazminat yok

Bu işçilere tazminat yok

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi açıkladı.


Kendisini sert bir şekilde uyaran işverene kızarak, sinirli bir şekilde iş yerinden ayrılan işçinin iş akdi tek taraflı olarak feshedildi. Mahkemeye müracaat eden işçi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, hafta tatil ücreti, ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istedi. Yerel mahkemenin haklı bulduğu işçiye, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nden kötü haber geldi: "Uyarılmayı hak etmediğini düşünerek iş yerinden ayrılan işçiye ihbar tazminatı ödenmesine hüküm verilmesi bozmayı gerektirmiştir."

Afyonkarahisar’da, 2010 yılında bir iş yerinde çalışan işçi, işveren tarafından, iş yavaşlattığını öne sürerek, iş yeri kuralları konusunda sert şekilde uyarıldı. Uyarıyı hak etmediğini düşünen işçi, sinirli bir şekilde iş yerini terk edince işveren iş akdini tek taraflı olarak feshetti. İşçi, Afyonkarahisar İş Mahkemesi’ne müracaat ederek, iş akdinin haksız olarak davalı işveren tarafından feshedildiğini savunarak kıdem ve ihbar tazminatları, fazla çalışma, yıllık izin, hafta tatili ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini talep etti. Dosyadaki delilleri inceleyen Afyonkarahisar İş Mahkemesi, 2011’de verdiği kararla hazırlatılan bilirkişi raporu doğrultusunda işçiyi haklı bularak taleplerini hüküm altına aldı. Davalı işveren avukatı, yerel mahkeme kararını 13 Aralık 2011’de Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne temyiz etti. Dosyayı yeniden inceleyen 9. Hukuk Dairesi, işverenin kıdem ve ihbar tazminatı ödemeyeceğine hükmetti.

Fesih şartlarını detaylı şekilde dile getirildiği Yargıtay kararında şu ifadeler yer aldı: "Fesih hakkı, iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldırabilme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran ve karşı tarafa yöneltilmesi gereken bir haktır. Maddede düzenlenen bildirimli fesih, belirsiz süreli iş sözleşmeleri için söz konusudur. Başka bir anlatımla belirli süreli iş sözleşmelerinde fesheden tarafın karşı tarafa bildirimde bulunarak önel (ek süre) tanıması gerekmez. Fesih bildirimi, karşı tarafa ulaşması ile sonuçlarını doğurur ve bundan tek taraflı olarak dönülemez. İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini, haklı bir neden olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olması nedeniyle, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. Somut olayda; işveren tarafından birkaç kez sert şekilde uyarıldığı anlaşılan davacının bunu hak etmediği düşüncesiyle iş yerinden ayrıldığı ve iş akdinin davacı tarafından sona erdirildiği, haksız ve usulsüz feshe muhatap olan tarafça talep edilebileceği göz önüne alındığında, ihbar tazminatı talebinin reddi gerekirken hatalı değerlendirme ile kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten bozulmasına oy birliği ile karar verildi."

Yargıtay’ın kararının, geçtiğimiz Şubat ayı sonunda ulaştığı Afyonkarahisar İş Mahkemesi, önümüzdeki günlerde davayı yeniden ala alacak.


 

KAYNAK:
CİHAN
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER