ÖNE ÇIKANLAR :
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 28 Aralık 2012 Cuma 11:58

Borçlar taksitlendiriliyor

Borçlar taksitlendiriliyor


Maliye Bakanlığı, doğal afetlerden etkilenen Van, Rize ve Kütahya Simav'daki mükelleflerin vergi dairelerine olan borçlarını taksitlendirecek.
    
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, doğal afetlere maruz kalan yerlerdeki mükelleflerin Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerine olan borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin hazırlanan 7 seri numaralı Tahsilat Genel Tebliği, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından bugün imzalandı.
    
Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderilen tebliğ ile 2011 yılında Kütahya'nın Simav İlçesinde, Rize ve Van'da meydana gelen doğal afetler nedeniyle Maliye Bakanlığı tarafından vergi uygulamaları bakımından mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki mükelleflerden alınan amme alacakları, afet tarihi öncesi ve sonrası olarak tasniflendirilmek suretiyle kapsama alındı.
    
Bu kapsamdaki alacaklar, 24 aya kadar taksitlendirilebilecek ve taksitlendirme süresinde herhangi bir faiz alınmayacak.
    
     -Başvuru süreleri-
    
Tebliğ kapsamında tecil ve taksitlendirmeden yararlanabilmek için; Kütahya'nın Simav İlçesi'nde ve Rize'de meydana gelen afetler nedeniyle mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin 1 Nisan 2013 tarihi mesai saati bitimine kadar, Van'da meydana gelen afet nedeniyle mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin ise mücbir sebebin sona erdiği tarihin rastladığı ayı takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurmaları gerekiyor.
    
Uygulamadan, merkezleri afetin olduğu yerde olan ile afet tarihinde bölgede faaliyet gösteren mükellefler, ülke genelindeki vergi dairelerine olan tüm borçları için yararlanabilecek.
   
Afet tarihinden önce işi bırakmış mükellefler ile afet tarihinden sonra bölgede mükellef olanlar ise uygulamadan sadece afetin olduğu yerdeki vergi dairelerine olan borçları için yararlanacak.
    
Uygulamadan yasal şartları taşıyan ve vergi borçlarını ödemede zorluğa düşen vergi mükellefleri yararlanabilecek.
    
     -2011 yılında mücbir sebep hali ilan edilen yerler-
    
Türkiye'de 2011 yılında; Kütahya'nın Simav İlçesinde, Rize ve Van'da meydana gelen doğal afetler nedeniyle Maliye Bakanlığı'nca vergi uygulamaları bakımından mücbir sebep hali ilan edilmişti.
    
Doğal afetlerin mükellefler üzerindeki olumsuz etkisi dikkate alınarak, bu bölgelerdeki mükelleflerin vergi ve prim borçlarının faizsiz ya da uygulanmakta olan (şu anda yıllık yüzde 12) faiz oranından daha düşük oranda faiz alınarak taksitlendirilmesine yetki veren yasal değişiklik, 6358 sayılı Expo 2016 Antalya Kanununa eklenen bir maddeyle yapılmıştı.

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER