ÖNE ÇIKANLAR :
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 18 Temmuz 2017 Salı 11:10

BDDK'dan yönetmelik değiştirdi

BDDKdan yönetmelik değiştirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), "Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), "Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BDDK yönetmeliğine göre 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin ikinci fıkrası "Borçlusunun aynı banka tarafından verilmiş birden çok kredisinin mevcut bulunması ve bu kredilerden herhangi birinin yapılan sınıflandırma gereği donuk alacak olarak kabul edilmesi durumunda, söz konusu borçlunun bankadan kullanmış olduğu tüm kredileri donuk alacak olarak aynı grupta sınıflandırılır. Tüketici kredileri kredi bazında değerlendirilebilir ve birden fazla tüketici kredisi kullandırılmış olan bir borçlunun bu kredilerinden birinin donuk alacak olarak sınıflandırılması halinde, diğer tüketici kredileri bankaca Birinci Grup haricindeki gruplar altında sınıflandırılabilir." şeklinde değiştirildi.

Bu yönetmelik 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yine bugünkü Resmi Gazetede "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlandı.

Buna göre 28 Haziran 2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğin 7'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler" ve "Konsolide öz kaynak kalemlerine ilişkin bilgiler" tablolarında değişikliğe gidildi.

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER