ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL13°C
Kuvvetli Sağanak
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 26 Haziran 2014 Perşembe 13:35

Ali Babacan'dan kredi kartı açıklaması

Ali Babacandan kredi kartı açıklaması

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün banka kredi kartı sınırlandırılması konusunda verdiği soru önergesine cevap verildi.


CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün banka kredi kartı sınırlandırılması konusunda verdiği soru önergesine cevap verildi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan aldığı bilgilerle verdiği cevapta, kredi kartı limitine bağlı olarak belirlenmiş olan yüzde 25-35 aralığındaki asgari ödeme oranlarının yüzde 30-40 aralığına yükseltildiği açıklandı.

Kredi kartı limitlerinin kişilerin gelir düzeyine göre belirlenmesi esası benimsendiğinin belirtildiği açıklamada, kart hamillerinin aylık veya yıllık ortalama gelir düzeylerinin tespit edilemediği durumlarda, bu kişilerin tüm kart çıkaran kuruluşlardan edinebileceği toplam kredi kartı limitinin bin Türk Lirası ile sınırlandırıldığı ifade edildi. Gerçekleştirilecek limit artış işlemi öncesinde, ilgili kişinin gelir düzeyinin kontrol edilmesi yönünde düzenleme yapılarak, başlangıçta tahsis edilen limit dönemindeki gelirin devamlılığının olup olmadığının kontrolünün sağlandığının anlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin, tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limitinin, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise dört katını aşamayacağı öngörülmek suretiyle, kredi kartlarında limit tahsisinde kişilerin gelirinin ve diğer kart çıkaran kuruluşlarca tahsis edilmiş ya da edilecek limitlerin, sadece ilk iki yıl ile sınırlı değil sürekli olarak dikkate alınması zorunluluğu getirilmiştir. Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılacağı, söz konusu kredi kartlarının limitlerinin dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamayacağı ve bu tür kartların nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulacağı hüküm altına alınmıştır. 31/12/2013 tarihli ve 28868 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik\ç; kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresinin 9 ayı geçemeyeceği ve kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalar ile yemek, gıda ve akaryakıt alımlarında taksit uygulanamayacağı hüküm altına alınmıştır. 31/12/2013 tarihli ve 28868 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik\e; konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kullandırılacak krediler ile konut teminatı altında kullandırılacak tüketici kredilerinde ve bu mahiyetteki finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının yüzde 75 ile sınırlandırılacağı, aynı şekilde nihai fatura değeri elli bin TL'nin altındaki binek araçların edinimi için kullandırılacak taşıt kredileri ile finansal kiralama işlemlerinde de yüzde 75 oranının uygulanacağı, ancak bu oranın nihai fatura değeri elli bin TL'yi aşan binek araçlarda, bedelin elli bin TL'ye kadar olan kısmı için yüzde 75, elli bin TL'nin üstünde olan kısım için yüzde 50 olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca, konut finansmanı kapsamında kullandırılan krediler ile diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi 36 ay, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ay ile sınırlandırılmıştır."
 

KAYNAK:
CİHAN
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER