ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL10°C
Yağışlı
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 06 Şubat 2013 Çarşamba 15:18

4 ilin zam şampiyonu patlıcan


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’de yaptığı araştırmaya göre, ocak ayında fiyatı en çok artan ürünün patlıcan olduğu bildirildi.

TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından Ma­lat­ya, E­la­zığ, Bin­göl, Tun­ce­li il­le­ri­nin ocak ayı TÜ­FE istatistikleri a­çık­lan­dı. Kurum verilerine göre, 4 ilde yapılan araştırmada TÜFE, Aralık ayına oranla yüzde 1.49 oranında, bir önceki yıla göre ise yüz­de 7.50, 12 ay­lık or­ta­la­maya oranla yüz­de 9.01 ar­ttı. Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 14,43 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Gı­da ve al­kol­süz i­çe­cek­ler yüz­de 4.51, sağ­lıkta yüz­de 1.74, çe­şit­li mal ve hiz­met­ler yüz­de 1.49, mo­bil­ya ev a­let­le­ri ve ev ba­kım hiz­met­le­ri yüz­de 1.32, ko­nut su e­lekt­rik gaz ve di­ğer ya­kıt­lar yüz­de 1.23, lo­kan­ta ve o­tel­ler yüz­de 0,34, eğ­len­ce ve kül­tür yüz­de 0,16, u­laş­tır­mada yüz­de 0.13 ar­tış gerçekleşti. Gi­yim ve a­yak­ka­bıda yüz­de 6.76, ha­ber­leş­mede yüz­de 0,03 o­ra­nın­da dü­şüş ger­çek­le­şir­ken, e­ği­tim gru­bun­da i­se de­ği­şim ol­ma­dı­ğı bil­gi­si­ne yer ve­ril­di.

Bölgede en yüksek artış gösteren ürün fiyatı yüz­de 76.54 i­le pat­lı­can­da ol­du. Pat­lı­ca­nın arkasından yüz­de 63.26 i­le ka­bak, yüz­de 59,22 i­le ye­şil so­ğan, yüz­de 12.19 i­le su ve yüz­de 9.48 i­le ya­tak ba­za­sı olduğu ak­ta­rıl­dı. Ka­dın ce­ke­ti, bir ön­ce­ki a­ya gö­re yüz­de 21.70 oranında fi­ya­tı en çok dü­şen ü­rün ol­du. Par­dö­sü yüz­de 17.92, spor mü­sa­ba­ka­la­rı­na gi­riş ücreti yüz­de 14.49, ka­dın ka­za­ğı yüz­de 14.42 ve ka­dın bo­tu i­se yüz­de 12.89 o­ra­nın­da, fiyatında dü­şüş mey­da­na ge­len ü­rün­ler ol­du.
 

KAYNAK:
CİHAN
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER