ÖNE ÇIKANLAR :
DÜNYATÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 23 Ekim 2014 Perşembe 10:46

IŞİD'in militan toplama tuzakları

IŞİDin militan toplama tuzakları

IŞİD'ın, örgüte katılan militanları yanına çekme metodları ve örgütün kullandığı diğer yöntemler.


Saddam dönemi ordu mensuplarından; ölümü göze alan militan yapısı ve ganimet için katılan fakir Araplardan oluşan bir yapı olarak görülse de IŞİD, aynı zamanda bölge dizaynının yeni adıdır. IŞİD’e katılanlara baktığımızda, macera olarak katılan, cihat için katılan ve görevli olarak (istihbaratçılar) katılanlar olarak ayırabiliriz. 

Türkiye’de IŞİD’e katılan ilk grubun büyük kısmı uyuşturucu tedavisi gören gençlerden oluşuyordu. Bir el tedavi gördükleri yerlerde bunlara ulaştı ve tedavi bahanesiyle IŞİD bünyesine kattı. Mart 2014 tarihinde Niğde’de güvenlik güçlerine saldıran IŞİD militanının verdiği ifadede haplı olduğunu söylemesi, IŞİD içinde ciddi bağımlılar olduğunu ortaya koyuyor. 

Giden gençlerin büyük kısmı arkadaşlarına Suriye’de el koydukları havuzlu villa fotoğraflarını, ciplerle yaptıkları seyahatleri, ellerinde silahla çekilmiş fotoğraflarını gönderdi ve onları davet etti. Gidenlerin büyük kısmı kendilerine anlatılan hayatın doğru olmadığını görüp bunu canlarıyla ödediler ama iş işten geçmişti.

IŞİD bu propaganda yöntemini dünyanın birçok yerinde etkili bir silah olarak kullanıyor. Benim de Suriye’de gördüğüm üzere Suriye’ye giden yabancıların yaşları 15-29 arasında değişiyor. “Afgan Cihadı”na katılan yabancıların 25-35 yaş ortalaması düşünüldüğünde, şimdikiler epey genç ve çabuk etkilendikleri ortada. IŞİD gibi örgütlere Batı ülkelerinden katılanların bir bölümü savaşla ve İslam’la yeni tanışmış. AB ülkelerinden gelenlerin yüzde 6’sı İslam’ı sonradan seçmiş. Batı ülkelerinden gelenlerin çoğu 2 veya 3’üncü jenerasyon göçmenler. Özellikle İngiltere, Belçika ve Fransa’dan katılanların büyük çoğunluğu Cezayir, Fas ve Pakistan’dan gelen bu göçmenler. Bu göçmenlere IŞİD’in radikal görüşleri ve marjinal dini yorumları İslam’ın temel kaynaklarını yeterince içselleştiremedikleri için cazip geliyordu. Tunus’ta yaptığım incelemelerde gördüm ki, özellikle İslamı, yeni kabullenmeye başlamış gençlerin çoğu “gerçek İslam” diye IŞİD’e katılıyor ve bunun böyle olmadığını yaşayarak görüyorlar. 

IŞİD GENÇLERİ NASIL YANINA ÇEKİYOR? 

IŞİD bu gençleri sosyal medya dışında o ülkede kendisine yakın olan “ilim hocaları ve davetçilerle’’ ikna ediyor. “Tağut” sloganını çok kullanıp bu sloganı ayetler ve hadislerle destekleyerek gençleri yanına çekiyor. IŞİD cihat ayetlerini ayrıntıya girmeden delil göstererek kendi tabanlarına işliyor. Mutluluk, zafer ve başarının bu şekilde geleceğini medya vasıtasıyla kendi tabanına durmadan tekrarlıyor. 

IŞİD kendine katılanlara önce Rakka şehrinde şer-i muasker devresi (akide ve minhecin mükemmelliği eğitimi) dersleri veriyor. Muasker emirleri dedikleri kamp hocalarını bu eğitimden geçiriyor ve ilk katılanları tabir yerindeyse tektipleştiriyor. Derslerde öncelikle adaylar, tekfirin şartları, hükümleri ve vacipleri konusunda donatılıyor. Oradan çıkan militan başka bir Müslüman’ı tekfir edip öldürmekte bir sıkıntı duymuyor. İkinci olarak da eğitmenler halifenin meşruiyeti, itaatin gerekliliği, karşı çıkmanın İslam’da hükümlerini anlatıyor. Bu da orada eğitim almış birinin kendilerinden başka herkesi gayrimeşru görmesine ve kendilerine itaat edilmesi gerektiğine şartlandırıyor. 

SÜNNİ ÂLİMLER IŞİD’E KARŞI 

Bugün gerek Suriye gerekse diğer coğrafyalarda “cihat meydanlarını” ve arka cepheyi oluşturan insanların yüzde 90’ını Selefi olarak adlandırılan kitle teşkil ediyor. Bunlar kendi içinde “Selefi-ye İlmiye” ve “Selefi-ye Cihadiye” diye ayrılıyor. Bu kitle tarihten gelen sadece kendi hocalarını, kendi ilim ehlini, kitaplarını, eserlerini okuyor, dinliyor ve kabul ediyor. Bu sözünü ettiğimiz Selefilerin de yüzde 80’i bugün IŞİD ile açıktan mücadele ediyor, IŞİD’e “İslam’a ve Müslümanların imajına zarar veriyorsun”diyor, IŞİD’i lanetliyorlar. 

IŞİD’in beslendiği ve kullandığı ikinci önemli nokta ise bugün IŞİD ile mücadele eden ana akım güçlerin büyük kısmının Selefi kitlenin ana düşmanı olarak kabul edilmesi. Bunların bir bütün olarak karşı tarafa konulması IŞİD’e karşı Selefi kitlenin toptan harekete geçmesine engel teşkil ediyor. Buna rağmen bugün IŞİD’in istediği hedefe ulaşmamasının ana sebebi; kendilerine ciddi manada karşı olan Selefi cihat örgütleri ve onları destekleyen dünya genelinde fikir adamları, ideologlar ve âlimlerdir. 

Örneğin bugün dünyada Selefi cihat akımının kabul ettiği en büyük otorite El Kaide ve onun Şûra kadrosu (Orta Asya’dan Afrika’ya, Hindistan’dan Kafkaslar’a kadar geniş bir coğrafyayı etkileyebilen bir hareket). Bunların IŞİD’e açık açık karşı olup “IŞİD Müslümanlara ve İslam’a zarar veriyor; bunlar yoldan azmış fırkadır” demeleri IŞİD için en büyük felaket. Bunu söyleyenler arasında El Kaide lideri Eymen Zevahiri, Şeyh Ebu Muhammed Makdisi, Şeyh Ebu Kattada Filistini, Şeyh Süleyman el-Ulvan, Abu Basir Tartusi, Şeyh Abdullah b. Muhammed el-Guneyma, Şeyh Ebu Munzir Şankiti öne çıkıyor. 

IŞİD’in üst kadrosu bu otoritelere sürekli reddiye ve yanıt niteliğinde risale ve bildiriler yayınlıyor. Çünkü IŞİD kendisine en büyük rakip olarak Selefi-ye “Cihadiye’nin içindeki bu kesimleri görüyor. Bu bakımdan bu kesimlerin IŞİD’e karşı aldığı tavır ABD bombalarından daha etkili olmaktadır.

IŞİD infaz ettiği insanlara neden turuncu elbise giydiriyor? 

IŞİD’in temelini atan Zerkavi, ABD’lileri kamera karşısında infaz ederken turuncu elbise kullandı. ABD’nin Guantanamo’da tuttuğu Müslümanlara turuncu renk elbise giydirmesine atıf yapıldı. 

IŞİD neden kafa keserek infaz ediyor? 

“(Savaşta) İnkâr edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. (Muhammed Suresi 4)” ayetini uyguladığını ifade etse de aslında IŞİD bunu bir psikolojik savaş unsuru olarak kullanıyor. 

‘TÜRKİYE MÜSLÜMANLIĞI’YLA DERİN FARKLAR'

IŞİD kendi düşüncesine uymayan herkesi tekfir ediyor ve bu kişilerin can, mal ve namuslarını kendisine helal görüyor. Kadınları cariye yapıyor, mallara el koyuyor ve yakıp yıkıyor. 

‘Türkiye Müslümanlığı’nın en önemli unsuru tasavvuf kültürü IŞİD tarafından kabul edilmiyor. Kadirilerin manevi önderi Abdulkadir Geylani, Nakşilerin manevi önderi Mevlâna Halid, Uveysilerin manevi lideri Veysel Karani, Rufailerin manevi lideri Ahmet Rufai başta olmak üzere bütün tarikatların önder ve mensuplarını küfür olarak görüyor. Bu nedenle ele geçirdiği yerlerde bütün türbeleri yerle bir ediyor. IŞİD Türkiye’de Mahmut Efendi, İskenderpaşa, Adıyaman Menzil, Nurcular dahil herkesi tekfir ediyor ve bu yolda gidenleri yoldan sapmış kabul ediyor, şirke girenler olarak tanımlıyor. 

IŞİD Hz. Muhammed’in şefaatini de kabul etmiyor ve her Müslüman’ın “Şefaat ya Resulallah” dediği noktaya itiraz ediyor. Bu şekilde birçok suçun cezasını bu dünyada kesiyor ve cezasını da burada veriyor. Böylece çok rahat ölüm fetvaları çıkarabiliyor. 

IŞİD ne kadar kutsal türbe varsa bunlardan medet umulduğu gerekçesiyle yıkıyor. Bunların İslam’da yeri olmadığını belirtiyor. Musul’da Yunus Peygamber’in kabri gibi birçok kabir ve türbe dinamitle havaya uçuruluyor ya da balyozla kırılıyor. 

IŞİD Türkiye Müslümanlığı gibi kendisi gibi düşünmeyen Selefileri de tekfir ediyor, öldürebiliyor. Demokratik kültürde yaşayan herkesi tağut düzende yaşadığı gerekçesiyle önce mürted ilan ediyor, sonra onlardan biat istiyor, kabul etmeyince tekfir edip öldürüyor. 

IŞİD KRONOLOJİSİ 

-Zerkavi, Ekim 1966’da Ürdün’de doğdu. 

-1971’de Ebubekir el-Bağdadi Bağdat’ın kuzeyindeki Samarra’da dünyaya geldi. 

-1989’da Zerkavi, Afgan Cihadı’na katılmak için gitti. 

-Temmuz 1993’te Afganistan’dan dönen Zerkavi, Makdisi ile birlikte Ürdün’de Tevhid Cemaati (Beyat elİmam örgütü) örgütünü kurdu. 1994’te Ürdün’de hapse atıldılar. 1999’da afla çıktılar. 

-Eylül 1999’da Zerkavi Ürdün’ü terk ederek Çeçenistan’a gitmek için Pakistan’a doğru yola çıktı. Orada tutuklandı. 8 gün hapis yatıp Afganistan’a gitti. 

-Aralık 1999’da Zerkavi “Şam Ordusu” ismiyle bilinen kendisine bağlı kişileri, Herat Kışlası’na toplandı.

-2000’de Kandahar şehrinde Zerkavi, Usame Bin Ladin ile tanıştı. 

-2001’de Zerkavi Irak’ın işgale uğrayacağını ifade ederek Irak’a gitti. 

-19 Mart 2003’te ABD Başkanı George W. Bush Irak işgalini başlattı. 

-2003’te Zerkavi tarafından Irak’ta “Cemaat el-Tevhid vel-Cihad” kuruldu. Mayıs 2004’te başka bir militan grup Salafiah al-Mujahidiah ile birleştiler. 

-20 Eylül 2004’te Zerkavi, Amerikalı Eugene Armstrong’un kafasını kesip videosunu yayınladı. 

-Örgüt Ekim 2004’te “Tanzim Kaidat el-Cihad fi Bilad el-Rafidayn” ya da bilinen “Irak El Kaide’si” adını aldı. 

-4 Ocak 2004’te Amerikan kuvvetleri işgale karşı gelen Ebubekir el-Bağdadi’yi tutukladı ve 3 yıl hapis yatırdı. 

-Ocak 2006’da Irak El Kaide’si “Mücahidin Şûra Konseyi” adını aldı. 

-7 Haziran 2006’da ABD güçleri Zerkavi’yi öldürdü. Yerine Ebu Hamza el-Muhacir geçti. 

-Ekim 2006’da kurulan Irak İslam Devleti’nin lideri asıl ismi Hamid Davud ez-Zavi olan Ömer El Bağdadi oldu. 19 Nisan 2007’de bölgesel yönetim kurduklarını ve ilk İslami yönetimin temellerini attıklarını duyurdular. 

-2007’de Saddam Hüseyin’in adamlarından Hacı Bekir, Ebu Ömer el-Bağdadi liderliğindeki Irak İslam Devleti saflarına katıldı. 

-2007’de Ebu Bekir el-Bağdadi, Ehli Sünnet Ordusu isimli bir örgüt kurdu, El Kaide’ye katıldı ve örgütte 3’üncü adam oldu. 

-17 Nisan 2010’da Ebu Ömer el-Bağdadi ve Hamza el-Muhacir ABD saldırısında öldürüldü. 

-16 Mayıs 2010’da El Kaide’den yapılan açıklamada gerçek ismi İbrahim Avvad İbrahim Bu Bedri bin Armuş olan Ebu Bekir el-Bağdadi’nin Irak İslam Devleti’nin emiri olduğu ilan edildi. 

-15 Mart 2011’de Suriye’de gösteriler başladı ve ülke çapına yayıldı. 

-26 Mart 2011’de Suriye’de, 260’tan fazla siyasi tutuklu serbest bırakıldı. Çoğu, Esad’a karşı mücadele edecek örgütleri kuracaktı. 

-29 Temmuz 2011’de Riyad el-Esad tarafından Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kuruldu. 

-Ağustos 2011’de ileride Nusra Cephesi’ni kuracak olan Colani, 8 kişiyle Suriye’ye geçti. 

-Ekim 2011’de ABD, Bağdadi’yi terörist listesine aldı. 

-2012’de Muhammed Firas el-Abbasi Suriye’de İslam Devleti Şûra Meclisi’ni kurdu. 

-Ocak 2013’te Rojava kantonları PYD tarafından ilan edildi. 

-24 Ocak 2012’de Suriye’de Nusra Cephesi ilan edildi. 

-2013’te Hizbullah, Beşar Esad’a sadık güçlerin yanında Suriye’de savaşa dahil oldu. 

-Nisan 2013’te Irak İslam Devleti ismini almış olan örgüt “Irak ve Şam İslam Devleti” oldu. 

-Nisan 2013’te örgüt lideri Ebu Bekir el-Bağdadi, Nusra Cephesi’nin Irak İslam Devleti tarafından kurulduğunu açıkladı. Bu iki grubun Irak ve Şam İslam Devleti adı altında birleştiğini duyurdu. El Nusra Cephesi lideri Colani bunu kabul etmedi. 

-Temmuz 2013’te Irak’taki Ebu Gureyb Hapishanesi’ne IŞİD bir operasyon düzenleyerek 500’den fazla örgüt üyesi mahkûmu serbest bıraktı. 

-2013’te El Kaide yönetimi Bağdadi’nin Suriye’deki eylemlerini kınadı. 

-3 Ocak 2014’te IŞİD Felluce’de bağımsız bir İslâm devleti ilan etti. 

-Şubat 2014’te, El Kaide IŞİD ile bütün bağlarını kestiğini duyurdu. 

-6-10 Haziran 2014’te IŞİD Musul’a saldırdı ve Musul’u aşiretlerin desteğiyle ele geçirdi. Milyonlarca dolara ve askeri mühimmata el koydu. 

-11 Haziran’da IŞİD, Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu ve elektrik santralını ele geçirdi. 80 Türk vatandaşını rehin aldı. 

-13 Haziran’da IŞİD Bağdat’a doğru harekete geçti. 

-26 Haziran’da IŞİD Süryanilerin yaşadığı Karakuş İlçesi’ne saldırdı. 

-29 Haziran’da IŞİD halifeliğin yeniden kurulduğunu ilan etti. El-Bağdadi halife ilan edilerek Halife İbrahim adını aldı. Irak Şam İslam Devleti ismi İslam Devleti olarak değiştirildi. 

-5 Temmuz’da Dünya Müslüman Âlimler Birliği, IŞİD’in hilafet ilanının İslam’a uygun olmadığını açıkladı.

-5 Ağustos’ta Kandil’den PKK’lılar otobüslerle Şengal’e hareket etti. 

-6 Ağustos’ta IŞİD Ezidilerin yaşadığı Şengal bölgesine saldırdı. 

-7 Ağustos’ta ABD IŞİD’e hava saldırısı yaptı. Pentagon, uçakların Erbil’i savunan Kürt güçlere saldıran IŞİD topçusunu hedef aldığını duyurdu. 

-15 Eylül’de IŞİD Kobani’ye saldırdı. 

-20 Eylül’de, 49 Türk vatandaşı serbest bırakıldı. 31 kişi daha önce serbest bırakılmıştı. 

-Ekim... ABD uçakları Kobani’ye PYD unsurlarına havadan askeri malzeme gönderdi. Türkiye peşmerge güçlerinin geçişine izin verdi. 

(Habertürk)

KAYNAK:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER