ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL23°C
Az Bulutlu
DÜNYATÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 07 Ocak 2014 Salı 07:36

Erdoğan: Türkiye, muazzam coğrafyanın anahtarıdır


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da işadamlarına seslendi: "Türkiye, bu muazzam coğrafyanın anahtarıdır."

Keidanren Derneği'nde, Türk Japon İşadamları Forumu'nda konuşan Erdoğan, "Türkiye’ye yatırım ve ülkemizle ticaret yapmayı arzulayan Japon işadamlarının, tüm bunlara ilave olarak dikkate almaları gereken bir husus daha var; bu da, Türkiye’nin üç veya dört saatlik bir uçuş mesafesinde yaklaşık 9 trilyon dolarlık bir dış ticaret pazarına, yaklaşık 1,5 milyarlık bir nüfusa ve yine yaklaşık 24 trilyon dolarlık bir gayrı safi milli hasılaya sahip bir coğrafyanın giriş kapısı olmasıdır. Türkiye, bu muazzam coğrafyanın anahtarıdır; bu bölgeye yapılacak yatırımlar açısından en güçlü, en güvenilir, en sağlamsıçrama tahtasıdır" dedi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bugün başladığı temaslarını sürdüren Başbakan Erdoğan, Keidanren Derneği'nde, Türk Japon İşadamları Forumunu'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Japon iş dünyasının en büyük çatı kuruluşu olan Keidanren'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, 2014 senesinin Türk ve Japon iş dünyası açısından verimli ve başarılı bir yıl olması temennilerini dile getirdi.

Konuşmasının başında, 2013 yılında Türk-Japon ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyine taşınması konusunda Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile birlikte çok önemli bir karar aldıklarını hatırlatan Erdoğan, "Türkiye ve Japonya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilişinin 90’ıncı yıldönümü olan 2014’ün, stratejik ortaklığımızın bilfiil hayata geçirilmesi istikametinde yeni adımlar atacağımız bir yıl olacağına inanıyorum. Bugün Başbakan Sayın Abe ile yapacağımız görüşmede, ikili ilişkilerimizi, stratejik ortaklık iradesi zemininde, her alanda geliştirmek, çeşitlendirmek ve derinleştirmek amacıyla atacağımız somut adımları karara bağlayacağız. 2014, stratejik ortaklığımızın temel yapı taşlarından birisini oluşturacak, Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması süreci açısından da önemli bir yıl olacaktır. Buna yönelik resmi müzakerelerde 2014 yılı içerisinde yoğun bir mesafe almak istiyoruz." dedi.

Keidanren tarafından bu konuda 17 Aralık'ta yapılan açıklamayı isabetli bulduklarının altını çizen Edoğan, "Biz de, Türkiye ve Japonya arasında tesis edilecek kapsamlı bir Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın, karşılıklı ticaret ve yatırımların artmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yine mutabık kaldığımız üzere, bu anlaşma, ülkelerimizin küresel stratejilerinin oluşturulması ve hayata geçirilmesi açısından da kilit öneme sahiptir. Gerek Türkiye'nin, gerek Japonya'nın halihazırda sahip olduğu ticaret ağları, Ortaklık Anlaşması ile birlikte daha da güçlenecek ve birbirini destekler hale gelecektir. Bu vesileyle, Ekonomik Ortaklık Anlaşması sürecine en başından beri verdiği kuvvetli destek için Keidanren'e teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son 11 yıldır çok köklü bir siyasi, sosyal ve ekonomik dönüşüm süreci yaşadığını kaydeden Başbakan Erdoğan, "Ekonomik anlamda gerçekten iyi bir performans sergilediğimiz bu dönemde, ekonomi politikalarımızın merkezine istikrar, güven ve öngörülebilirlik unsurlarını yerleştirdik. Bunun önemli sonuçlarını ise, küresel kriz döneminde dahi ekonomik büyümemizi sürdürerek almış bulunuyoruz." dedi.

2009-2013 döneminde ABD ve AB’de milyonlarca kişi işini kaybederken, Türkiye’de toplam 6 milyon kişiye istihdam sağlandığını vurgulayan Erdoğan, "Son 17 çeyrektir kesintisiz devam eden ekonomik büyümemizin sürdürülebilirliğine önem verdik ve vermeye devam ediyoruz. Temel stratejimiz, kamu kesiminden ziyade özel sektör ağırlıklı, tüketime değil yatırıma dayanan, dış kaynak yerine ülkenin kendi tasarruflarıyla finanse edilmiş bir büyüme yapısına sahip olmaktır. İsraf ekonomisi mi yoksa verim ekonomisi mi? İsraf ekonomisini biz ayak altına alıyoruz verim ekonosine yönelik adımlarımızı atıyoruz." diye ekledi.

Önümüzdeki dönemde küresel konjonktürün,özellikle gelişmekte olan ülkeler için daha da zorlayıcı olacağının farkında olduklarını ifade eden Erdoğan, "Bu süreçte amacımız, bir yandan iç ve dış dengeyi sağlam tutmak, diğer yandan da büyüme ve istihdamdaki artışı sürdürmektir. Bu çerçevede, büyümenin 2014 yılında yüzde 4 düzeyinde, 2015 ve 2016 yıllarında ise yüzde 5 düzeyinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Cari işlemler açığını, 2016 yılında gayri safi yurtiçi hasılamızın yüzde 5,5’ine düşürmeyi hedefliyoruz. Aynı şekilde yapısal reform çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu kapsamda, tabii ki enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, ihracat kapasitemizin artırılması, üretimde ve ihracatta yüksek katma değerli ürünlere yönelinmesi, eğitim kalitesinin artırılması başta olmak üzere pek çok alanda politika geliştiriyor ve bunları kararlı bir şekilde uyguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yürüttükleri projelerden birinin de Japonya ile birlikte hayata geçirmeyi planladıkları Sinop Nükleer Enerji Santrali Projesi olduğunu söyleyen Erdoğan, bu projenin, uzun vadeye yayılan kapsamlı bir işbirliğini de beraberinde getireceğini kaydetti. Nükleer Santral Projesinin hayata geçebilmesinin temel şartlarından birinin de insan kaynaklarına yapılacak yatırım olduğunun farkında olduklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu doğrultuda, Başbakan Sayın Abe ile birlikte başlattığımız Türkiye-Japonya Bilim ve Teknoloji Üniversitesi projesine verdiğimiz önemi özellikle vurgulamak istiyorum. Şu anda yer tahsisini yapmış bulunuyoruz imzalar atılmak suretiyle adımları atacacağız. Bu projenin, önümüzdeki yıllarda, ülkelerimiz arasında ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yeni işbirliği imkanlarının da kapısını aralayacağına inanıyorum. Japon iş dünyasının ve özellikle Keidanren’in de bu önemli projeye sahip çıkmasını ve desteklemesini bekliyorum. Geçtiğimiz 11 yılda ortaya koyduğumuz başarılı performans yanında, önümüzdeki dönem için de kendimize, 2023 yılını esas aldığımız çok önemli hedefler belirledik. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıldönümünü idrak edeceğimiz 2023 yılı için oluşturduğumuz vizyonda, ihracatımızı 500 milyar doların, kişi başına milli geliri ise 25 bin doların üzerine taşımayı hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için ulaştırma alanında 110 milyar dolar, enerji alanında 130 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz."

Küresel kriz sonrasında Türk ekonomisi süratle toparlanırken, kamu maliyesindeki sağlam duruş sonucunda, Türkiye'nin kredi notu yatırım yapılabilir ülke seviyesine yükselttiklerini vurgulayan Erdoğan, "Son olarak, Japon Kredi Derecelendirme Kuruluşu da geçtiğimiz yıl Mayıs ayında kredi notumuzu aynı düzeye çıkarttı. Başarılı bir çizgide ilerleyen kalkınma sürecimizde, ülkemizde faaliyet gösteren ve yatırım yapan Japon firmalarının her geçen gün artıyor olmasından mutluluk duyuyoruz. Türkiye için stratejik önem taşıyan altyapı projelerinde, Japon dostlarımızla birlikte çalışmaktan son derece memnunuz. Ülkemizin önümüzdeki dönemde tamamlaması gereken şöyle proje portföyünü dikkate aldığımızda, Japonya ile işbirliğimizin gelişerek devam etmesini arzu ediyoruz. Diğer yandan, Türkiye ve Japonya arasındaki işbirliği potansiyeli, sadece ülkemizdeki stratejik altyapı projeleriyle sınırlandırılamayacak kadar geniştir. Türkiye ve Japonya’nın, üçüncü ülkelerde de geniş çaplı işbirliğine gitmesi gerekiyor. Ancak, mevcut durumda Türkiye ve Japonya arasındaki ticari ilişkiler, gerçek potansiyelinin maalesef çok altında seyrediyor. Japonya, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi iken Türkiye de dünyanın en büyük on altıncı ekonomisi durumunda. Her iki ülke de G-20 üyesidir. Japonya’nın dış ticaret hacmi yaklaşık 1,7 trilyon dolar, Türkiye’nin dış ticaret hacmi ise yaklaşık 450 milyar dolardır. Toplam 2,2 trilyon dolarlık bir ticaret hacmine karşılık gelen bu büyüklük karşısında, Türkiye ve Japonya’nın ortak ticaret hacimleri ise 4 milyar doların altındadır. Bu rakamlar, ekonomik ilişkilerimizdeki potansiyelin tam olarak kullanılamadığının en somut göstergesidir." diye ekledi.

Japonya ile olan ikili ticaretin Türkiye aleyhine ciddi bir dengesizlik içermesinin ise, ayrıca ele alınması ve düzeltilmesi gereken bir husus olduğunun altını çzien Başbakan Erdoğan, "Güney Kore ve diğer yükselen ekonomilerle olanticaretimizin çok gerisinde kalan Türkiye-Japonya ikili ticaretini, stratejik ortaklığımıza yaraşır birdüzeye taşınması bizlerin ortak hedefi olmalıdır diye düşünüyorum ve böyle inanıyorum. Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı yatırım, ticaret ve iş ilişkilerinin derinleştirilmesi, küresel ekonomi için de son derece faydalı sonuçlar doğuracaktır." dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu vesileyle, Japon işadamları ve yatırımcılarına şu hususu bir kez daha özellikle hatırlatmak istiyorum; Türkiye 10 bin doları aşan kişi başı milli geliri vegüçlü tüketim eğilimleri olan bir ülkedir. Neredeyse yarısı 35 yaşın altındaki 76 milyonluk nüfusu, 800 milyar doları aşan gayrı safi milli hasılası ile ülkemiz çok cazip bir pazar durumundadır. Türkiye’ye yatırım ve ülkemizle ticaret yapmayı arzulayan Japon işadamlarının, tüm bunlara ilave olarak dikkate almaları gereken bir husus daha var; bu da, Türkiye’nin üç veya dört saatlik bir uçuş mesafesinde yaklaşık 9 trilyon dolarlık bir dış ticaret pazarına, yaklaşık 1,5 milyarlık bir nüfusa ve yine yaklaşık 24 trilyon dolarlık bir gayrı safi milli hasılaya sahip bir coğrafyanın giriş kapısı olmasıdır. Türkiye, bu muazzam coğrafyanın anahtarıdır; bu bölgeye yapılacak yatırımlar açısından en güçlü, en güvenilir, en sağlam sıçrama tahtasıdır. Japon dostlarımızdan bu önemli hususu mutlaka dikkate almalarını rica ediyorum."

KAYNAK:
CİHAN
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER