ÖNE ÇIKANLAR :
AJANSTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 21 Şubat 2014 Cuma 16:24

KESK’ten Kürtçe ve Türkçe anadil açıklaması


Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Muş Şubeler Platformu üyeleri, 21 Şubat Dünya Anadili Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Belediye meydanında Kürtçe ve Türkçe açıklama yapan KESK Dönem Sözcüsü Necmi Erol, ‘Dilsiz yaşam olmaz’ diye ifade etti. Erol, “UNESCO verilerine göre dünya üzerinde üç bine yakın dil yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ülkemizde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dil sayısının da 18 olduğu tahmin edilmektedir. Dillerin ölümü, bugün insanlığın kültür hazinesi açısından telafisi mümkün olmayacak önemli bir kayıptır.” dedi.
Çok dilli, çift dilli eğitim, ana dilde eğitim ya da eğitimde ana diline yer verilmesinin, çocuğun akademik entelektüel gelişimini sekteye uğratacağının öne sürüldüğünü ifade eden Erol, şöyle konuştu: “Bu soruna dikkat çekmek isteyen Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Kurulu, 1999 yılında aldığı bir kararla 21 Şubat gününü, Uluslararası Anadili Günü olarak kabul etmiş ve ilk kez 2000 yılında, kültürel çeşitliliği ve çok dilliliği desteklemek amacı ile Dünya Anadili Günü kutlanmaya başlamıştır. Dilleri ve kültürleri yaşatmanın en önemli araçlarından biri de bunların eğitim yaşamında hak ettiği değeri görmesi ve yer bulmasıdır. Biz de bugün dolayısıyla ülkemizde anadilinde eğitim hakkının önemine dikkat çekmek istiyoruz. Bireylerin anadilleri dışında sonradan öğrenilen ikinci, üçüncü diller o dillerle iletişim kurmayı sağlasa bile asla insanın kendi anadili gibi olamaz. Bundan dolayı bireyin anadilinde eğitim alması en temel insan haklarından biri olduğu gibi bireylerin kendi anadillerinde eğitim almasının engellenmesi de en büyük insan hakkı ihlallerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Çok dilli/çift dilli eğitim/anadilinde eğitim ya da eğitimde anadiline yer verilmesi, çocuğun akademik entelektüel gelişimini sekteye uğratacağı öne sürülmektedir. Oysa yapılan araştırmalar göstermektedir ki, anadilini yetkin bir şekilde öğrenemeyen kişi, ikinci dili de iyi bir şekilde öğrenemez. Azaltıcı çok dillilik denilen bu durumun temel nedeni, çocuğun anadilindeki gelişiminin yarıda kesilmesi, anadilinin ikincilleştirilmesi, önemsiz görülmesidir. Oysa çocuk anadilini iyi öğrendiği zaman, ikinci bir dili de iyi öğrenebilir. Arttırıcı çok dillilik denilen bu durum, eğitimde, toplumda hakim olan dil ile farklı anadillerinin birlikte kullanılmasıyla, hepsine eşit değer verilmesiyle mümkün olabilmektedir. Ülkemizde yakın zamana değin bırakalım resmi dil dışındaki anadillerinin eğitim alanına girmesini, bu dillerin varlığı bile inkar konusu edilmiştir.”

“AK PARTİ OYALAMACI BİR TAVIR SERGİLİYOR”

AK Parti'nin oyalamacı bir tavır sergilediğini ifade eden Erol, “Topluma dayatılan tek dil politikası, başından itibaren eğitim sisteminin her alanına sinmiştir. Bugün itibariyle anadilinde eğitime ilişkin yaygın ve güçlü bir toplumsal talebin oluşması karşısında AKP hükümeti, oyalamacı bir yaklaşımla, okullara seçmeli anadili eğitimi dersi koymuştur. Anadilinde eğitim talebine karşılık seçmeli ders yaklaşımı, pek çok açıdan kabul edilemez bir yaklaşımdır. Çocukların anadillerini okullarda seçmeli ders ile öğrenmelerini beklemek gerçekçi olmadığı gibi yasaklayıcı niteliktedir. Çocukların zaten bildikleri anadillerini öğretecek seçmeli derslere değil, anadillerinde eğitim yapmaya, eğitimde anadillerine yer verilmesine, bütün dillere eşit değer verilmesine ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle biz Eğitimsen ve sivil toplum örgütleri olarak anadilinde eğitim konusunda bu oyalamacı yaklaşımı doğru ve sorun çözücü bir yaklaşım olarak görmüyoruz. Olması gereken anadilin de eğitimin bir hak olduğunun açıkça kabul edilmesi ve bunun için gerekli altyapı çalışmalarına vakit geçirilmeden başlanmasıdır. Anadilde eğitim bölücü bir talep değildir. Tersine birleştirici olacaktır. Bugün gelinen aşamada artık dillerin, kültürlerin, halkların hiyerarşik değil eşit temelde bir ortaklaşma içinde yeniden buluşmaları, kaynaşmaları için anadilinde eğitim hakkı kabul edilmelidir. Sonuç olarak diyoruz ki, bütün diller eşit değerdedir. Anadili insanın ayrılmaz bir parçasıdır. Hiçbir devlet politikası, insanı bu ayrılmaz parçasından koparmayı haklı ve meşru kılamaz. Çok dillilik, çok kültürlülük bir sorun kaynağı değil bir zenginliktir. Anadilde eğitime bir güvenlik sorunu olarak yaklaşılmaktan vazgeçilmelidir. Türkiye, bu sorunu çözebilecek birikime, olgunluğa ulaşmış bulunmaktadır.” diye konuştu.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı basın açıklaması, sembolik olarak Kürtçe ders verilmesinin ardından olaysız şekilde sona erdi.

KAYNAK:
CİHAN
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER