ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL8°C
Yağışlı
AJANSTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 12 Mart 2014 Çarşamba 16:05

Hekimler sağlıktaki şiddet olaylarına tepki gösterdi


Muş Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Mehmet Özel, 30 yılı aşkın bir süredir sistematik olarak kamu hizmetlerinin tasfiye edilmesi sürecinin yaşandığını belirterek, “2003 yılından itibaren ivme kazanan; hizmetlerin piyasalaştırılması, ticarileştirilmesi, alınıp-satılan ve üzerinden kâr edilmesi sürecinden en çok sağlık, sosyal hizmet, sosyal güvenlik ve eğitim hizmetleri etkilenmiştir." dedi.

Muş Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası Muş Şubesi, Muş Aile Hekimleri Derneği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Muş Şubesi, ortak basın açıklaması düzenleyerek sağlıktaki şiddet olayları ve diğer sorunları dile getirdi. Sağlık alanında hizmeti alanların hizmete erişiminin önüne birçok parasal engel çıkarıldığı dile getirildi.

Ticari kaygılar ve işletme anlayışı üzerinden yürütülen sağlık politikaları nedeniyle, yalnız vergiler üzerinden finansmanın sona erdiği, sağlık hizmeti alabilmek için ayrıca genel sağlık sigortası primi ödeme zorunluluğu getirildiği belirtilen basın açıklamasında, bu yetmezmiş gibi hizmete ulaşmak isteyenlerin, neredeyse her kademede katkı-katılım payı ve ilave ücret ödeme zorunluluğu ile karşı karşıya bırakıldığı ifade edildi. Bu dönüşümün, sağlık emekçilerine de iş ve iş yeri güvencesinin yitirilmesi, performansa göre çalışma sistemi nedeniyle güvencesiz, gelecek güvencesi sağlamayan ücretlendirme, ağır bir iş yükü ve güvensiz ortamda hizmet vermek şeklinde yansıdığına işaret edilen açıklamada, "Bu dönüşüm konusunda yeni düzenlemeler geldikçe de bu olumsuzluklara yenileri eklenmektedir. Sağlıklı bir toplum olmak için halkımıza nitelikli, güvenilir bir sağlık hizmeti sunmak için mücadele etmek görevimizdir, görevimizin başındayız. Aile hekimlerinin vatandaşlarımıza iyi bir aile hekimliği hizmeti sunabilmeleri ve onlara daha fazla zaman ayırabilmeleri için angaryaların olmadığı bir aile hekimliği sistemi uygulanmalıdır. Son çıkan torba yasa ile aile hekimlerine hastane acil servislerinde nöbet uygulamasının getirilmesinin, aile hekimliği uygulamasıyla bağdaşmadığını düşünmekteyiz. Bu yüzden hastane acillerindeki yıllık 90 milyon başvuru sorunu, aile hekimlerine hastane acillerinde nöbet yazılarak çözülemeyeceği açıktır. Sağlık çalışanlarına şiddete ve mobbing uygulamalarına 'Hayır' diyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Son zamanlarda hekimlerimize ve sağlık personeline yönelik sözlü ve fiziksel şiddet giderek artmaktadır. Son olarak Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde Kalp ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Ersin Arslan, hasta yakını tarafından bıçaklanarak hunharca şehit edilmişti. Bir meslektaşımız öldü, biz hepimiz öldük. Her bir meslektaşımız saldırıya uğradığında çektiği acıyı biz de yüreğimizde hissederiz. Sağlıkta dönüşüm sürecinde vatandaş memnuniyeti odaklı ve bireye doktor seçmede sınırsız özgürlük tanınan sistemde, sağlık çalışanlarının güvenliğini tamamen göz ardı edilmiş, vatandaşa 24 saat ayağınıza doktor gönderiyoruz denilmiş, her yere şikayet kutuları konularak ve alo şikayet hatları açılarak, vatandaş her fırsatta şikayet etmeye özendirilmiş, bazı bireylerin bu özgürlüğü sağlık personeline hakaret ve şiddet uygulama özgürlüğüne kadar vardırmasına yol açılmıştır. Hastaların hakları olan sağlık hizmetinin dışında uygunsuz ve yasal olmayan rapor, başkasının üzerine ilaç yazdırmak gibi talepleri hastalar tarafından hak olarak görülmeye başlanması ve bu isteklerin reddedilmesi şiddeti körüklemektedir." denildi.

Sağlık sistemindeki mevcut olan donanımın, sağlık personeli eksikliklerinde sağlık çalışanlarının medya ve hükümet tarafından hedef gösterildiği, şiddetin meşru gösterildiği ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: "Şırnak Güçlükonak'ta aile hekimi arkadaşımıza yapılan mobbing uygulamasını kınıyoruz. Aile sağlığı merkezlerinde çalışan pratisyen hekimlere asli görevleri olmadığı halde Sağlık Bakanlığı tarafından dayatılan acil nöbeti, bazı bölgelerde 'entegre sağlık hizmeti' adı altında meslektaşlarımıza uzun zaman önce zorunlu kılınmıştı. Aile hekimliği birimindeki mesaisi sonrası entegre sağlık merkezindeki acil nöbeti sırasında meslektaşımız Dr. M. Zeki Türe’nin, Şırnak Güçlükonak ilçe kaymakamının rahatsızlanan eşine bakmak üzere kaymakamın evine gitmesi istenmiş, Dr. Zeki Türe acil nöbetini terk edemeyeceğini belirterek, hastanın 112 vasıtasıyla entegre sağlık merkezine getirilmesini bildirmiş; talebi karşılanmayan kaymakamın şikâyeti üzerine Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı denetim ekiplerince, Güçlükonak Merkez 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan Dr. Mehmet Zeki Türe’nin birimine, mobbing uygulanarak hukuki dayanağı olmayan 140 ceza puanı verilerek, meslektaşımızın aile hekimliği sözleşmesi kanunlara aykırı olarak feshedildi. Daha önce de hekimi makam odasına çağırıp tokat atacak cesareti bile kendinde bulan kaymakama şahit olmuştuk. Bizler; angarya çalışmaya karşı, performans baskısına karşı, niteliksiz sağlık eğitimine karşı, sağlık hizmetine ulaşmak için ödenen katkı-katılım payları ve ilave ücretlere karşı, iş ve iş yeri güvencesi için performans yerine emekliliğe yansıyacak ücret ile özlük ve demokratik haklarımız için nitelikli sağlık eğitimi için nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için güvenli çalışma ortamı için tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ile birlikte mücadeleye devam edeceğiz.” Yapılan basın açıklamasından sonra bir araya gelen sendika üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.
KAYNAK:
CİHAN
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER